Projekty

Dzięki połączonemu doświadczeniu i wiedzy geologów, inżynierów zajmujących się złożami, odwiertami oraz projektowaniem ciepłowni, Innargi posiada kompetencje i możliwości, aby urzeczywistniać złożone projekty geotermalne. Dowiedz się więcej o naszych projektach poniżej.

Vestforbrænding Wielka Kopenhaga, Dania

10th sierpień 2023, Największa duńska firma Vestforbrænding zajmująca się gospodarką odpadami i energią zawarła umowę ramową wraz z Innargi w celu zbadania możliwości ogrzewania geotermalnego w obszarze dostaw Vestforbrænding.
Poznaj projekt

Kilonia, Niemcy

15 marca 2023 Innargi i Stadtwerke Kiel podjęły decyzję o zbadaniu potencjału projektu ciepłownictwa geotermalnego w Kilonii.
Poznaj projekt

Poznań, Polska

1 lutego 2023 Innargi podpisał umowę z Veolia Energia Polska i Veolia Energia Poznań z zamiarem przeprowadzenia badań potencjału geotermalnego do zastosowania w ciepłownictwie w Poznaniu.
Poznaj projekt

Skanderborg-Hørning, Dania

14 listopada 2022, Innargi zawarł umowę z Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a, pierwszą konsumencką firmą ciepłowniczą w Danii, w celu zbadania potencjału wykorzystania energii geotermalnej w miejskich sieciach ciepłowniczych.
Poznaj projekt

Aarhus, Dania

Innargi zawarła umowę z Kredsløb (miejskim przedsiębiorstwem ciepłowniczym gminy Aarhus) na rozwój i eksploatację największej w UE ciepłowni geotermalnej. Pierwsze odwierty poszukiwawcze zostaną wykonane w 2023 roku, a w 2025 roku instalacja może zacząć dostarczać pierwsze geotermalne ciepło miejskie. Instalacja ma być ukończona w 2030 roku i działać przez 30 lat.
Poznaj projekt

Obszar metropolitalny Kopenhagi, Dania

25 października 2022 Innargi podpisało umowę ramową z firmami ciepłowniczymi VEKS, CTR i HOFOR, celem podjęcia wspólnych działań w zakresie rozwijania ogrzewania geotermalnego w obszarze metropolitalnym Kopenhagi.
Poznaj projekt

Horsens, Denmark

District heating company Fjernvarme Horsens A/S and Innargi A/S have entered into an agreement to investigate the possibilities of establishing geothermal energy for district heating. Fjernvarme Horsens requires heat for its expanding customer base, while Innargi anticipates that the subsurface beneath Horsens presents favorable opportunities for geothermal energy development.
Poznaj projekt

Hørsholm, Danii

29 lutego 2024 r.; Firma Norfors podpisała umowę ramową ((list intencyjny) z firmą energetyczną Innargi, aby zbadać wykorzystanie energii geotermalnej jako nowego, odnawialnego i niezawodnego źródła ciepła dla sieci ciepłowniczych. Podpisanie tej umowy stanowi ważny krok w dążeniu do obniżenia emisji CO2 oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa dostaw energii w regionie.
Poznaj projekt

Berlin, Niemcy

Vattenfall Wärme i Innargi podpisują MoU (Memorandum of Understanding) dotyczący dostępu do potencjału geotermalnego systemu ogrzewania bezpośredniego miasta Berlina.
Poznaj projekt

Projekty

Co nas wyróżnia

W celu uprzemysłowienia ciepłownictwa geotermalnego, należało wprowadzić nowe metody i pomysły. W ciągu dziesięcioleci zbieraliśmy wiedzę geologiczną i doświadczenie w obszarze zarządzania złożami w przemyśle naftowo-gazowniczym, dzięki czemu mogliśmy stworzyć innowacyjny model biznesowy, który pozwala na skalowalność. Przeczytaj więcej o tym, jak realizujemy projekty geotermalne tutaj.

Learn more
Co nas wyróżnia