Projekty

Dzięki połączonemu doświadczeniu i wiedzy geologów, inżynierów zajmujących się złożami, odwiertami oraz projektowaniem ciepłowni, Innargi posiada kompetencje i możliwości, aby urzeczywistniać złożone projekty geotermalne. Dowiedz się więcej o naszych projektach poniżej.

Obszar metropolitalny Kopenhagi, Dania

25 października 2022 Innargi podpisało umowę ramową z firmami ciepłowniczymi VEKS, CTR i HOFOR, celem podjęcia wspólnych działań w zakresie rozwijania ogrzewania geotermalnego w obszarze metropolitalnym Kopenhagi.
Poznaj projekt

Kilonia, Niemcy

15 marca 2023 Innargi i Stadtwerke Kiel podjęły decyzję o zbadaniu potencjału projektu ciepłownictwa geotermalnego w Kilonii.
Poznaj projekt

Poznań, Polska

1 lutego 2023 Innargi podpisał umowę z Veolia Energia Polska i Veolia Energia Poznań z zamiarem przeprowadzenia badań potencjału geotermalnego do zastosowania w ciepłownictwie w Poznaniu.
Poznaj projekt

Skanderborg-Hørning, Dania

14 listopada 2022, Innargi zawarł umowę z Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a, pierwszą konsumencką firmą ciepłowniczą w Danii, w celu zbadania potencjału wykorzystania energii geotermalnej w miejskich sieciach ciepłowniczych.
Poznaj projekt

Aarhus, Dania

Firma Innargi zawarła umowę z Kredsløb (dzielną spółką ciepłowniczą dla gminy Aarhus) na opracowanie i eksploatację największej w UE ciepłowni geotermalnej. Pierwsze odwierty poszukiwawcze zostaną wywiercone w 2023 r. , a w 2025 r. zakład może rozpocząć dostarczanie pierwszego geotermalnego ciepła. Zakład ma zostać ukończony w 2030 r. i funkcjonować przez 30 lat.
Poznaj projekt

Holbæk, Dania

16 grudnia 2022 zakład użyteczności publicznej Fors podpisał umowę z Innargi w celu zbadania potencjału geotermalnego do ogrzewania w mieście Holbæk w Danii.
Poznaj projekt

Sønderborg, Dania

19 kwietnia 2023 Sønderborg Varme A/S i Innargi A/S zawarły porozumienie w sprawie zbadania możliwości utworzenia nowych geotermalnych instalacji grzewczych w Sønderborgu.
Poznaj projekt

Flensburg, Niemcy

11 maja 2023 r. Innargi i Stadtwerke Flensburg podpisały porozumienie w sprawie zbadania możliwości geotermalnego ciepłownictwa komunalnego w Flensburgu.
Poznaj projekt

Vestforbrænding Wielka Kopenhaga, Dania

10th sierpień 2023, Największa duńska firma Vestforbrænding zajmująca się gospodarką odpadami i energią zawarła umowę ramową wraz z Innargi w celu zbadania możliwości ogrzewania geotermalnego w obszarze dostaw Vestforbrænding.
Poznaj projekt

Co nas wyróżnia

W celu uprzemysłowienia ciepłownictwa geotermalnego, należało wprowadzić nowe metody i pomysły. W ciągu dziesięcioleci zbieraliśmy wiedzę geologiczną i doświadczenie w obszarze zarządzania złożami w przemyśle naftowo-gazowniczym, dzięki czemu mogliśmy stworzyć innowacyjny model biznesowy, który pozwala na skalowalność. Przeczytaj więcej o tym, jak realizujemy projekty geotermalne tutaj.

Learn more
Co nas wyróżnia