Projekty

Projekt:Berlin, Niemcy

Projekt • Geotermalne

Vattenfall Wärme Berlin AG i Innargi, spółka specjalizująca się w rozwoju ogrzewania dystryktów głęboką geotermią, zaczęły współpracę nad strategią wykorzystania energii geotermalnej jako przyjaznego dla klimatu źródła ciepła do zapewniania ciepła dystryktowi Berlina.

Głównym celem listu intencyjnego sporządzonego przez Vattenfall Wärme i duńską firmę geotermalną jest weryfikacja, czy zastosowanie energii geotermalnej w sieci ciepłowniczej dystryktu Berlina będzie wykonalne technicznie i uzasadnione gospodarczo. W tym celu w ciągu nadchodzących dziewięciu miesięcy obie spółki będą wspólnie analizować dane geologiczne i techniczne, aby zgłębić kwestię wykorzystywania energii geotermalnej w Berlinie w ramach strategii podmiotów.

Kolaboracja będzie nastawiona głównie na wspomaganie „Mapy drogowej głębokiej geotermii” senatu Berlina oraz osiągnięcie celu dekarbonizacji podaży ogrzewania do 2045 roku.

Informacje o partnerach

Informacje o spółce Vattenfall: Vattenfall, wiodąca europejska spółka energetyczna będąca własnością szwedzkiego państwa, od ponad wieku stoi w forpoczcie elektryfikacji i dostawy energii do domostw. Naszą wizją jest przyszłość, w której każdy może żyć, podróżować i produkować bez korzystania z paliw kopalnych.

Informacje o spółce Innargi: Innargi z oddaniem pracuje na rzecz dekarbonizacji ogrzewania poprzez wykorzystywanie energii geotermalnej jako kompleksowej, opłacalnej energii systemowej, która w przypadku spółek ciepłowniczych w dystrykcie mogłaby zastąpić paliwa kopalne. Spółka powstała w Danii w 2017 roku z inicjatywy A.P. Moller Holding A/S. Obecnie Innargi jest własnością A.P. Moller A/S, ATP, NRGi i Sampension.

Dowiedzieć się więcej