overlay
Newsroom

Innargi współpracuje z Vattenfall Wärme Berlin w celu zbadania potencjału geotermalnego Berlina.

Innargi współpracuje z Vattenfall Wärme Berlin w celu zbadania potencjału geotermalnego Berlina.

Informacja prasowa • 7 marca, 2024

Vattenfall Wärme Berlin AG i Innargi, spółka specjalizująca się w rozwoju ogrzewania dystryktów głęboką geotermią, zaczęły współpracę nad strategią wykorzystania energii geotermalnej jako przyjaznego dla klimatu źródła ciepła do zapewniania ciepła dystryktowi Berlina.

Głównym celem listu intencyjnego sporządzonego przez Vattenfall Wärme i duńską firmę geotermalną jest weryfikacja, czy zastosowanie energii geotermalnej w sieci ciepłowniczej dystryktu Berlina będzie wykonalne technicznie i uzasadnione gospodarczo. W tym celu w ciągu nadchodzących dziewięciu miesięcy obie spółki będą wspólnie analizować dane geologiczne i techniczne, aby zgłębić kwestię wykorzystywania energii geotermalnej w Berlinie w ramach strategii podmiotów.

Kolaboracja będzie nastawiona głównie na wspomaganie „Mapy drogowej głębokiej geotermii” senatu Berlina oraz osiągnięcie celu dekarbonizacji podaży ogrzewania do 2045 roku.

„Energia geotermalna odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji, dlatego w przyszłości będzie istotnym źródłem ciepła dystryktu Berlina. Bez względu na powyższe z powodu wysokiego początkowego kosztu inwestycji i ryzyk związanych z eksploracją każdy obiekt geotermalny wymaga szczegółowego badania na wstępnym etapie projektu. Ustalenia z analizy wykorzystania dadzą nam wyjątkowo potrzebny wgląd w sposoby postępowego minimalizowania ryzyk w zgodzie z harmonogramem dekarbonizacji. Głęboka energia geotermalna od odkrycia ma wyjątkowo wysoki potencjał wyparcia innych technologii czy pali z miksu energetycznego”.

Christian Feuerherd

Prezes zarządu spółki Vattenfall Wärme Berlin

Innargi specjalizuje się w budowie i obsłudze obiektów geotermalnych do ogrzewania dystryktów. Obecnie wznosi placówkę w Aarhus, drugim co do wielkości mieście Danii. Będzie to największy obiekt geotermalny na terenie UE.

„Przez wzgląd na dobro naszych dzieci i wnuków, musimy eksplorować to nieograniczone źródło energii pod powierzchnią Berlina. Cieszymy się, że w tym ambitnym projekcie będzie towarzyszyła nam spółka Vattenfall Wärme Berlin AG. Energia geotermalna w połączeniu z energią dystryktu jest nieodzownym elementem strategii dekarbonizacji podaży ciepła. Naszym celem jest delegowanie środków do realizacji ambitnych celów określonych przez ustawodawców, organy regulacyjne i berlińskie spółki z branży mediów z wizją zmieniania świata na lepsze.”.

Samir Abboud

Dyrektor generalny spółki Innargi

Obecnie w Niemczech działają 43 zakłady geotermii głębokiej o łącznej mocy wyjściowej przekraczającej 400 megawatów. Te przedsiębiorstwa zajmują się głównie obsługą obciążenia podstawowego sieci grzewczych w dystryktach. W przyszłości 7 procent produkcji ciepła spółki Vattenfall Wärme w dystrykcie Berlina powstawać będzie z energii geotermalnej.

Vattenfall Wärme obsługuje największą dystryktową sieć ciepłowniczą składającą się z ponad 2000 km linii znajdującą się na terenie Berlina. Zapewnia gorącą wodę w temperaturze od 80°C do 135°C około 1 400 000 jednostek mieszkalnych. Ciepło jest później konwertowane w ciepło do ogrzewania przestrzeni i wody w gospodarstwach domowych.

CEOS of Innargi and Vattenfall Warme sign a paper at a table

Na zdjęciu od lewej: Susanne Huneke, Designated Head of Strategy, Policy and Regulation, Vattenfall Wärme Berlin AG; Samir Abboud, CEO, Innargi; Christian Feuerherd, CEO, Vattenfall Wärme Berlin AG.

Informacje o partnerach

Informacje o spółce Vattenfall: Vattenfall, wiodąca europejska spółka energetyczna będąca własnością szwedzkiego państwa, od ponad wieku stoi w forpoczcie elektryfikacji i dostawy energii do domostw. Naszą wizją jest przyszłość, w której każdy może żyć, podróżować i produkować bez korzystania z paliw kopalnych.

Informacje o spółce Innargi: Innargi z oddaniem pracuje na rzecz dekarbonizacji ogrzewania poprzez wykorzystywanie energii geotermalnej jako kompleksowej, opłacalnej energii systemowej, która w przypadku spółek ciepłowniczych w dystrykcie mogłaby zastąpić paliwa kopalne. Spółka powstała w Danii w 2017 roku z inicjatywy A.P. Moller Holding A/S. Obecnie Innargi jest własnością A.P. Moller A/S, ATP, NRGi i Sampension.

Więcej szczegółów przekażą

Maja Schubert, Vattenfall GmbH, rzeczniczka prasowa

maja.schubert@vattenfall.de, Telefon komórkowy: +491703250901

Press and media – Vattenfall

 

Stephan Ghisler-Solvang, Działy PA i komunikacji Innargi

Stephan.ghisler-solvang@innargi.com, Telefon komórkowy: +45 61 22 93 92

Newsroom

Pozostałe projekty

mapa