overlay

Co robimy

Finansujemy, projektujemy, budujemy i operujemy wielkoskalowymi ciepłowniami geotermalnymi dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Ogrzewanie geotermalne dla systemów ciepłowniczych

Ogrzewanie geotermalne jest wyjątkowo przyjaznym dla klimatu źródłem ciepła, które w połączeniu z energią odnawialną, taką jak energia słoneczna lub wiatrowa, jest nie tylko neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ale praktycznie nie powoduje żadnych emisji. Ogrzewanie geotermalne jest również stale dostępne, a podziemny zbiornik jest magazynem ciepła samym w sobie, dzięki czemu idealnie nadaje się do pokrycia minimalnego zapotrzebowania na ciepło w sieci ciepłowniczej.

 

Po uruchomieniu ciepłowni geotermalnej nie ma żadnych zanieczyszczeń, hałasu ani przykrego zapachu czy odpadów, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań miejskich. Dzięki stabilnym i przewidywalnym cenom przedsiębiorstwo ciepłownicze ma kontrolę nad kosztami ogrzewania, a to eliminuje niepewność wynikającą z fluktuacji cen paliw.

Misja

Dostarczamy ciepłą wodę do lokalnego zakładu ciepłowniczego

Opracowaliśmy model biznesowy, w ramach którego przejmujemy pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z procesami zachodzącymi pod powierzchnią ziemi, począwszy od wstępnych odwiertów testowych, aż do dostarczenia energii z ciepłej wody do przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dzięki temu zarówno przedsiębiorstwa ciepłownicze, jak i ich klienci mogą mieć pewność, że nie pojawią się żadne nieoczekiwane dodatkowe koszty, nawet w przypadku wystąpienia niespodziewanych okoliczności.

Dostarczamy ciepłą wodę do lokalnego zakładu ciepłowniczego

Nasz model biznesowy

Podejmujemy początkowe ryzyko

Podejmujemy początkowe ryzyko

Bierzemy na siebie 100% ryzyka i kosztów początkowej fazy eksploracji. Posiadamy wystarczające środki finansowe, aby samodzielnie poprowadzić projekt i inwestować w długoterminowe partnerstwa, a przy tym nie wymagamy żadnych opłat, dopóki instalacja nie zacznie dostarczać ciepła.

Konkurencyjne ceny

Konkurencyjne ceny

Zanim pojawiło się Innargi, wszystkie projekty geotermalne miały charakter jednorazowy. Poprzez uprzemysłowienie ogrzewania geotermalnego, osiągamy zarówno obniżenie kosztów oraz czerpiemy wiedzę i rozwiajmy z projektu na projekt.

30 lat niezawodnego ogrzewania

30 lat niezawodnego ogrzewania

Operujemy ciepłownią geotermalnąprzez 30 lat oraz gwarantujemy dostępność ciepła i wydajność w okresie jego eksploatacji. Energia geotermalna stanowi stałe źródło energii, a zatem jest dostępna zawsze, gdy jej potrzebujemy.

Angażujemy się lokalnie

Angażujemy się lokalnie

Zrozumienie lokalnych planów i przepisów oraz uzyskanie zezwoleń to nasz obowiązek. Inwestujemy w zapewnienie wsparcia lokalnych społeczności – zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców.

Jak to działa?

Po więcej informacji na temat energii geotermalnej, naszych ciepłowni, sposobu ich działania oraz lokalizacji naszych odwiertów, kliknij tutaj.

Jak to działa?

Harmonogram projektu

01.

Rozwój projektu

W fazie początkowej opracowujemy rozwiązanie skrojone na miarę dla konkretnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Składamy wniosek o zezwolenie na eksplorację złoża i finalizujemy umowy dotyczące dostawy ciepła.

02.

Ocena środowiskowa

Na drugim etapie uzyskujemy pozwolenia od władz i wiercimy otwory poszukiwawcze w celu rozpoznania podłoża, następnie oceniamy wyniki i ogłaszamy przetargi na prace, które musimy zlecić podwykonawcom.

03.

Budowa

Na trzecim etapie projektujemy i budujemy ciepłownie geotermalne wraz z odwiertami.

04.

Obsługa i konserwacja

Czwarta faza obejmuje operowanie ciepłownią przez okres 30 lat. W rezultacie stale monitorujemy i konserwujemy odwierty oraz pompy, dbamy o ochronę złoża i zapewniamy dostawę ciepła.

Często zadawane pytania

 • Czy stopniowo schładzamy podłoże?

  Nie. Z czasem woda ponownie się nagrzewa. W złożu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertów geotermalnych następuje chwilowe ochłodzenie, ponieważ zimna woda jest ponownie pompowana z powrotem do złoża. W związku z tym odwierty geotermalne mają zwykle żywotność 30 lat, po czym można wykonywać nowe odwierty kilka kilometrów od pierwotnej lokalizacji.

 • Czy przedsiębiorstwa ciepłownicze będą musiały zapłacić więcej, jeśli ogrzewanie geotermalne okaże się droższe niż przewidywaliśmy?

  Nie. Nasz model biznesowy jest skonstruowany w taki sposób, że bierzemy na siebie całe ryzyko podpowierzchniowe na etapie poszukiwań, budowy i eksploatacji. Firmy ciepłownicze nie otrzymają od nas dodatkowego rachunku, jeśli koszty okażą się wyższe niż nasze wstępne szacunki.

 • Czy energia geotermalna sprawi, że nasze ogrzewanie będzie droższe?

  Nasz model biznesowy opiera się na założeniu, że jesteśmy konkurencyjni w porównaniu z innymi opcjami dostępnymi dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

 • W jaki sposób planuje się lokalizację ciepłowni?

  Wybór lokalizacji ciepłowni geotermalnych będzie dokonywany we współpracy z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Brane jest pod uwagę kilka czynników takich jak środowisko, przyroda, uwarunkowania kulturowe, źródła wody pitnej, istniejące plany urbanistyczne, a także dotychczasowa infrastruktura ciepłownicza.

 • Czy budowa ciepłowni nie będzie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom?

  Budowa ciepłowni geotermalnej trwa około roku. Na etapie wykonywania odwiertów, trwającego średnio 2-3 miesiące, w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy mogą odczuwalne być uciążliwości takie jak hałas, światło w nocy, czy widok na platformę wiertniczą. Będziemy dążyć do zminimalizowania takich niedogodności poprzez stosowanie w miarę możliwości zautomatyzowanych maszyn wiertniczych, które są cichsze, mniejsze i wymagają mniej światła w porównaniu ze standardową platformą wiertniczą. Jeśli tylko będzie to możliwe, maszyny wiertnicze będą zasilane energią elektryczną. Przez pozostałe dziewięć miesięcy fazy budowy głównym wyzwaniem będzie wzmożony i intensywny ruch uliczny w najbliższym otoczeniu. Będziemy dążyć do zminimalizowania ruchu na placu budowy w godzinach wieczornych i nocnych, a samochody ciężarowe i wózki widłowe pracujące w godzinach nonych będą korzystać z cichej alternatywy sygnalizatorów cofania.

 • Czy działalność ciepłowni nie będzie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom?

  Ciepłownia geotermalna zajmuje 500- 600 m2, co odpowiada wielkości pola bramkowego na boisku piłkarskim. Jeśli ciepłownia znajduje się na terenie miejskim, może być częściowo ukryta pod ziemią, i w porozumieniu z lokalnymi władzami miejskimi, wkomponowana w otoczenie, na przykład jako skatepark lub teren rekreacyjny. Ciepłownia nie będzie emitowała hałasu, nie będzie też dziennego ruchu ulicznego.

 • Jak wygląda ciepłownia geotermalna?

  Ciepłownie są zintegrowane z otoczeniem i mogą być budowane w formie hal naziemnych lub częściowo zakopane pod ziemią. Na przykład mogą być budowane w połączeniu z parkingiem, polem lub terenem rekreacyjnym. Umiejscowienie i integrację ciepłowni, które zostaną zbudowane na określonym obszarze, będziemy określać poprzez konsultacje z lokalnymi władzami, architektami i mieszkańcami.

 • Czy stwarza to jakiekolwiek ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej?

  Nie. Wiercenie studni geotermalnej odbywa się w ten sam sposób jak wiercenie studni wody pitnej, z zabezpieczeniem wód gruntowych przed zanieczyszczeniem za pomocą rur stalowych cementowanych. Rury te izolują i zabezpieczają zbiorniki wód gruntowych przed przesiąkaniem od góry, jak również chronią wodę geotermalną, która krąży w obiegu zamkniętym. Ciepłownie są wyposażone w czujniki i systemy alarmowe, które zapewniają natychmiastowe wykrywanie wszelkich wycieków lub awarii, zapewniając wyłączenie instalacji, zanim wystąpią wszelkie szkody.

 • Czy potrzebne będzie szczelinowanie (szczelinowanie hydrauliczne), jak przy wierceniu gazu łupkowego?

  Nie, nie będziemy stosować szczelinowania hydraulicznego.

 • Czy turbiny wiatrowe mogą być wykorzystywane do wytwarzania ciepła sieciowego?

  Turbiny wiatrowe są odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej, a ekologiczna energia elektryczna, produkowana przez turbiny wiatrowe, może być wykorzystywana przez ciepłownie geotermalne do generowania ciepła dla sieci grzewczej. Jest to w gruncie rzeczy idealne połączenie.