overlay

Hvad vi laver

Vi finansierer, udvikler, bygger og driver store geotermiske varmeanlæg til fjernvarmeselskaber.

Geotermisk opvarmning til fjernvarmesystemer

Geotermisk opvarmning er en ekstremt klimavenlig varmekilde til fjernvarme. Når geotermisk opvarmning kombineres med vedvarende energi fra sol eller vind, er det ikke kun CO2-neutralt, men stort set emissionsfrit. Geotermisk opvarmning er der desuden altid, og det underjordiske reservoir er systemets eget lageranlæg, hvilket gør det ideelt som grundlast i fjernvarme.

Når et anlæg først er i gang, er der ingen forurening, ingen støj, ingen lugtgener og intet affald, hvilket gør geotermisk opvarmning til en god nabo i storbyen. De stabile og forudsigelige priser gør, at fjernvarmeselskabet har styr på sine varmeomkostninger, da usikkerheden ved svingende råvarepriser ikke længere er relevant.

Mission

Vi leverer varmt vand til dit lokale fjernvarmeselskab

Vi har udviklet en forretningsmodel, hvor vi tager alt ansvaret og alle risici i forbindelse med undergrunden, fra den indledende testboring til levering af energien fra det varme vand til fjernvarmeselskabet. På den måde kan både fjernvarmeselskaberne og deres kunder være sikre på, at der ikke er nogen uventede meromkostninger, selv om tingene ikke går som planlagt.

Vi leverer varmt vand til dit lokale fjernvarmeselskab

Vores forretningsmodel

Vi tager den indledende risiko

Vi tager den indledende risiko

Vi tager 100 % af risikoen og omkostningerne ved den indledende undersøgelsesfase. Vi har midlerne til at tage risikoen, gennemføre projektet og investere i langsigtede partnerskaber, og vi kræver ingen betaling, før varmen strømmer.

Konkurrencedygtige priser

Konkurrencedygtige priser

Før Innargi var alle geotermiske projekter engangsforanstaltninger. Ved at industrialisere geotermisk opvarmning nedbringer vi både omkostningerne og udnytter læringseffekten.

30 års pålidelig varme

30 års pålidelig varme

Vi driver anlægget i 30 år og garanterer varmetilgængelighed og ydeevne, når det er i gang. Da den geotermiske energi udgør grundlasten, er den der altid, når fjernvarmeselskabet har brug for den.

Vi engagerer os lokalt

Vi engagerer os lokalt

Vi er ansvarlige for at forstå lokalplanerne og reglerne og indhente lokale tilladelser. Vi investerer i at sikre støtten fra lokalsamfundene – både når det gælder politikerne og borgerne.

Sådan virker det

Klik her for at lære mere om geotermisk energi, vores varmeværker, hvordan de fungerer, og hvor vi borer.

Læs mere
Sådan virker det

Tidslinje for et projekt

01.

Projektudvikling

I første fase udvikler vi en skræddersyet løsning til det pågældende fjernvarmeselskab, ansøger om en geotermitilladelse og færdiggør varmeforsyningskontrakterne.

02.

Evaluering

I anden fase indhenter vi tilladelser fra myndighederne og foretager undersøgelsesboringer med det formål at udforske undergrunden, evaluerer resultaterne og sender de opgaver i udbud, som vi skal give i underentreprise.

03.

Opførelse

I tredje fase designer og opfører vi de geotermiske anlæg og de tilhørende brønde.

04.

Drift og vedligeholdelse

Fjerde fase omfatter den tekniske drift gennem 30 år. Det betyder, at vi overvåger og vedligeholder boringer og pumper, beskytter reservoirerne og sikrer levering af det fulde varmepotentiale.

Three people in Innargi PPE look at the drill on site

Ofte stillede spørgsmål

 • Køler I gradvist undergrunden ned?

  Nej. Vandet opvarmes igen over tid. I reservoiret i umiddelbar nærhed af de geotermiske boringer sker der en midlertidig afkøling, når det kolde vand pumpes tilbage i reservoiret. Derfor har disse geotermiske boringer typisk en levetid på 25-30 år, hvorefter der kan laves nye boringer et par kilometer væk fra den oprindelige placering.

 • Skal fjernvarmeselskaberne betale mere, hvis den geotermiske opvarmning ender med at blive dyrere, end I forventede?

  Nej. Nej. Vores forretningsmodel er struktureret således, at vi tager alle de underjordiske risici i undersøgelses-, opførelses- og driftsfasen. Fjernvarmeselskaberne får ingen ekstra regning fra os, hvis omkostningerne viser sig at være højere end først antaget.

 • Betyder geotermisk energi, at fjernvarmen bliver dyrere?

  Vores forretningsmodel er bygget op omkring den forudsætning, at vi skal være konkurrencedygtige, når vi sammenligner os med de andre tilsvarende muligheder, der er tilgængelige for fjernvarmeselskaber.

 • Hvordan bestemmes anlæggenes placering?

  De geotermiske anlægs placering fastlægges i samarbejde med de relevante kommuner og fjernvarmeselskabet. Vi tager flere faktorer i betragtning, såsom miljø, natur, kulturelle overvejelser, drikkevandskilder, eksisterende lokalplaner samt den eksisterende fjernvarmeinfrastruktur.

 • Vil opførelsen af anlæggene være til gene for de lokale beboere?

  Det tager cirka et år at etablere et geotermisk anlæg. I borefasen, der varer 2-3 måneder, kan naboerne til byggepladsen opleve gener som støj, lys om natten og udsigt til en borerig. Vi vil forsøge at minimere disse gener ved så vidt muligt at bruge borerigge, der er mindre støjende, lavere og kræver mindre lys end en standardrig. Hvor det er muligt, vil riggene være eldrevne. I de resterende ni måneder af opførelsesfasen vil generne primært bestå af øget og tung trafik i nærområdet. Vi vil forsøge at minimere trafikken til byggepladsen om aftenen og natten, og lastbiler og gaffeltrucks vil bruge et ikke-støjende alternativ til bakalarmer om natten.

 • Vil de geotermiske anlæg være til gene for de lokale beboere?

  Anlægget fylder 500-600 m2, svarende til straffesparksfeltet på en fodboldbane. Hvis anlægget befinder sig i et byområde, kan det delvist graves ned under jorden og kan — i samråd med den lokale kommune — integreres i omgivelserne, f.eks. som en skateboardpark eller et rekreativt område. Der forventes ingen støj fra anlægget, og der vil heller ikke være daglig trafik til og fra.

 • Hvordan ser et geotermisk anlæg ud?

  Anlæggene integreres i deres omgivelser og kan opføres enten som en overjordisk hal eller delvist nedgravet under jorden. For eksempel kan de opføres i forbindelse med en parkeringsplads eller ved en mark eller et rekreativt område. Placeringen og integrationen af det eller de anlæg, der skal opføres i et bestemt område, kan bestemmes i tæt dialog og samråd med kommunen, arkitekterne og lokalbefolkningen.

 • Udgør det en forureningsrisiko for vores drikkevand?

  Nej. En geotermisk brøndboring udføres på samme måde som en drikkevandsboring, som beskytter grundvandet mod forurening ved hjælp af cementerede stålrør. Disse rør isolerer og beskytter grundvandsreservoirerne mod nedsivning fra oven samt det geotermiske vand, der cirkulerer gennem et lukket kredsløb. Anlæggene er udstyret med sensorer og alarmsystemer, der sikrer, at eventuelle lækager eller fejl opdages med det samme, så anlæggene kan lukkes ned, før der opstår skader.

 • Vil fracking (hydraulisk frakturering) være påkrævet, som ved skifergasboring?

  Nej, vi kommer ikke til at anvende hydraulisk frakturering.

 • Kan vindmøller bruges til at generere fjernvarme?

  Vindmøller producerer elektricitet, og den grønne elektricitet, der genereres af vindmøller, kan bruges af geotermiske anlæg til generering af fjernvarme. Det er faktisk en ideel kombination.