overlay

Grønnere fjernvarme
En by ad gangen

Vi udnytter potentialet for geotermisk energi i stor skala

Læs mere
two people speak with one another

Det er nu vi skal gøre noget

I dag er Europas fjernvarmesektor stadig stærkt afhængig af fossile brændstoffer, men vi har brug for noget andet. Ustabile priser og forsyningsusikkerheder truer både husholdninger og virksomheder, og hvis Europa ikke får gjort vores varmeforsyning CO2-neutral, falder vores muligheder for at opnå Net Zero inden 2050 til 0% – Det vil vi ændre.

Ved at anvende den geotermiske energis uudnyttede potentiale kan vi skabe CO2-fri fjernvarmesystemer i hele Europa, hvilket gør opvarmning både grønnere og renere. Vores unikke kompetencer og revolutionerende forretningsmodel gør det muligt for os at industrialisere den geotermiske opvarmning og sikre fjernvarmeselskaber og forbrugere fjernvarme til stabile, attraktive priser.

Fremtiden ligger foran os – og under os.

0%

af al energi, der anvendes af EU's husholdninger, er til opvarmning af boliger

Hvorfor geotermisk opvarmning?

01.

Lokal

Geotermisk varme er en vedvarende energiressource som findes i undergrunden. Udnyttelsen af geotermisk varme er det største skridt på vejen mod CO2-fri, ren fjernvarme og energiuafhængighed, som et samfund kan tage.

02.

Pålidelig

Geotermisk varme er tilgængelig året rundt, døgnet rundt – uanset om solen skinner eller vinder blæser og er derfor perfekt som grundlast i et fjernvarmenet. Vandreservoiret i undergrunden er systemets egen lagerenhed.

03.

Prisstabil

Vi laver geotermiske fjernvarmeanlæg i stor målestok og nedbringer derved omkostningerne, og vores revolutionerende forretningsmodel sikrer stabile varmepriser mange årtier frem.

04.

En god nabo

Vores geotermiske varmeværker er langt mindre end sammenlignelige kilder til fjernvarme, og når de er bygget, udsender de ingen forurening, ingen støj og ingen lugt.

05.

Ren

Geotermisk varme kombineret med vedvarende strøm er ikke kun emissionsfri, dvs. der udledes ingen forurenende partikler, men den er også tæt på at være helt CO2-neutral.

Seismic surveys
Innargi employee speaks to neighbours at the construction site in Aarhus

VORES FORMÅL

En ændring i stor målestok

Vores naturlige verden er dyrebar, og vi kan alle foretage små ændringer i den måde, vi lever på. Men hvad vores klode virkelig har brug for, er ændringer i stor målestok. Mens kloden bliver stadig varmere, er det nødvendigt at gentænke den måde, vi opvarmer bygningerne i vores byer på.

Innargi kan bidrage ved at opvarme millioner af boliger i byområder bæredygtigt ved at anvende geotermisk energi. Sol og vind har allerede transformeret den måde, vi producerer energi på. Hvad disse teknologier har gjort for elektricitet, kan geotermisk energi gøre for fjernvarme.

Fremtiden er nu. Kom med på forkant.

Kontakt en ekspert