overlay

Hvad er geotermi?

Jordens kraft

Med en temperatur på omkring 5.400 °C er jordens kerne næsten lige så varm som solens overflade. Denne enorme mængde varme, der udsendes fra kernen, stråler ud mod jordens overflade og lagres i klipper, sten og underjordisk vand, hvilket gør det muligt for os at udvinde den. For hver kilometer der bores, stiger temperaturen med ca. 25-30 °C i det meste af Europa.

Hvor og hvordan borer vi?

For at udvinde varmen fra undergrunden skal vi først finde vand i såkaldte geotermiske reservoirer. Hvis reservoirets såkaldte porøsitet og permeabilitet er høj nok, kan vandet pumpes op til overfladen ved høj hastighed. Disse reservoirer ligger 1.000-3.000 meter under jordens overflade – altså temmelig langt nede. For at nå ned i denne dybde skal vi bore gennem flere underjordiske lag, herunder drikkevandslag. For at beskytte drikkevandet fores boringen med flere “teleskopiske” stålrør og cement.

Få mere at vide

Seismiske undersøgelser

Seismiske undersøgelser er nødvendige for at udvikle geotermisk energi til fjernvarme. Vi kortlægger, hvad der er under jordens overflade. Det giver os en idé om tykkelsen på og opbygningen af de forskellige geologiske lag. De seismiske undersøgelser er afgørende hvor det er bedst at placere et geotermisk varmeanlæg, så energiressourcen udnyttes bedst muligt.

Geotermi på vej

Det geotermiske varmeværk

Et geotermisk varmeværk består af mindst to underjordiske boringer og et overjordisk anlæg, som kaldes et varmeværk. Der bores to typer brønde: en produktionsbrønd, hvorfra det varme vand pumpes op, og en injektionsbrønd, hvorigennem det afkølede vand pumpes ned igen. Boringerne foretages samme sted på overfladen men har ca. 1.000 meters afstand i reservoiret. Den nøjagtige afstand afhænger af en række faktorer i undergrunden, og boringerne placeres altid, så der sikres optimale tryk- og temperaturforhold i undergrunden.

Det geotermiske vand cirkuleres i et lukket kredsløb: Vandet pumpes op gennem produktionsboringen til varmeværket. I varmeværket overføres varmen til fjernvarmesystemet gennem en varmeveksler, så det geotermiske vand og vandet i fjernvarmenettet holdes adskilt. En varmepumpe sikrer desuden, at vandet har den rette temperatur og trækker varme ud af det geotermiske vand. Endelig pumpes det afkølede geotermiske vand direkte tilbage i undergrunden gennem injektionsboringen. Efter en periode på ca. 30 år er reservoiret i undergrunden blevet en smule afkølet, og boringerne skal flyttes et par kilometer væk, så reservoiret kan varmes op igen.