Projekty

Projekt:Poznań, Polska

Projekt • Sejsmiczne

Innargi podpisało umowę z Veolia Energia Polska i Veolia Energia Poznań z zamiarem przeprowadzenia badań potencjału geotermalnego do zastosowania w ciepłownictwie w Poznaniu. Celem projektu jest dekarbonizacja sieci ciepłowniczych zgodna z misją firmy Veolia, której ambicją jest bycie modelową firmą w zachodzącym obecnie procesie transformacji energetycznej.

W skrócie

  • W przypadku pomyślnej realizacji planu, projekt geotermalny przewiduje dostarczenie 100 MW czystego, niezawodnego i ekonomicznego ciepła.
  • Jeżeli wyniki stadium wykonalności przeprowadzone w 2023 roku okażą się pozytywne, w pełni funkcjonalna ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w czasie około 5 lat.

„Dzisiejsze porozumienie to dla nas ważny krok w procesie dekarbonizacji ciepłownictwa z wykorzystaniem nowych technologii. Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2”

Frédéric Faroche,

Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

O zaangażowanych stronach

Grupa Veolia w Polsce
dąży do tego, aby stać się firmą wzorcową dla transformacji ekologicznej. Jako zaufany partner miast i branż w całej Polsce przez ponad 25 lat, Grupa Veolia oferuje spersonalizowane, innowacyjne rozwiązania, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Poprzez inwestowanie w rozbudowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, oraz opracowywanie rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej, Grupa Veolia zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług. Veolia wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez projektowanie i wdrażanie efektywnych ekonomicznie oraz przyjaznych dla środowiska rozwiązań, mających na celu zrównoważony rozwój miast i przemysłu.

Veolia Energia Poznań
jest producentem i dostawcą energii systemowej, ciepła i energii elektrycznej w systemie kogeneracyjnym, oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Veolia Energia Poznań dostarcza ciepło systemowe dla około 60% mieszkańców miasta, jak również dla zakładów przemysłowych, instytucji publicznych i centrów handlowo-usługowych. Veolia Energia Poznań kontynuuje 120-letnią tradycję wytwarzania energii w Poznaniu i 50-letnią historię sieci ciepłowniczej, oferując swoim klientom innowacyjne i szyte na miarę usługi energetyczne. W ramach Grupy Veolia oraz jej zobowiązania wobec zrównoważonego rozwoju, firma projektuje i wprowadza innowacyjne, energooszczędne rozwiązania, które są optymalne dla środowiska i lokalnych społeczności.