Projekter

Projekt: Poznan, Polen

Projekt • Seismik

Innargi har indgået en aftale med Veolia Energia Polska og Veolia Energia Poznań om at undersøge potentialet for geotermisk energi til fjernvarme i Poznan. Projektet er rettet mod dekarbonisering af fjernvarme og er i tråd med Veolias mission om at være førende inden for den grønne omstilling.

Kort fortalt

  • Hvis alt går efter planen, kommer det geotermiske projekt til at levere 100 MW ren, driftssikker og billig varme.
  • Hvis resultaterne af 2023-undersøgelsen er positive, kan der etableres et fuldt operationelt geotermisk varmeværk om cirka 5 år.

“Det er et vigtigt skridt på vej mod dekarbonisering af fjernvarme, som er baseret på anvendelse af nye teknologier. Ved at levere geotermisk energi bidrager vi til at forbedre miljøet og luftkvaliteten i byen, samtidig med at vi beskytter vores kunder mod stigende priser på fossile brændsler.”

Frédéric Faroche,

Chairman of the Board, CEO of Veolia Group in Poland

Om de involverede parter

Veolia Group i Polen
sigter mod at blive førende inden for den grønne omstilling. Som anerkendt partner for kommuner og industrier over hele Polen i mere end 25 år tilbyder koncernen innovative skræddersyede løsninger på baggrund af sin viden og erfaring. Ved at investere i udvidelse og modernisering af sin produktions- og distributionsinfrastruktur samt udvikle løsninger til forvaltning af vand, affald og energi sikrer koncernen den højeste kvalitet i sine tjenesteydelser. Veolia tilskynder til en cirkulær økonomi ved at udvikle og implementere økonomisk effektive og miljøvenlige løsninger til bæredygtig udvikling af byer og industrien.

Veolia Energia Poznan
er producent og distributør af fjernvarme og kraftvarmeproduktion og administrerer fjernvarmenettet. Selskabet leverer fjernvarme til ca. 60 % af byens befolkning samt til industrianlæg, offentlige institutioner samt shopping- og servicecentre. Veolia Energia Poznań fortsætter 120 års tradition for energiproduktion i Poznań og fjernvarmenettets 50-årige historie og tilbyder sine kunder innovative og skræddersyede energitjenester. Som en del af Veolia Group og koncernens engagement i bæredygtig udvikling designer og implementerer selskabet innovative energieffektive løsninger, der er optimale for miljøet og lokalsamfundene.