Projekty

Projekt:Skanderborg-Hørning, Dania

Projekt • Geotermalne

Innargi zawarł umowę z Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a, pierwszą konsumencką firmą ciepłowniczą w Danii, w celu zbadania potencjału wykorzystania energii geotermalnej w miejskich sieciach ciepłowniczych. Celem jest uczynienie ciepłownictwa w Skanderborg i Hørning jeszcze bardziej zrównoważonym i zapewnienie niskich, stabilnych cen energii w przyszłości.

W skrócie

  • Zarząd przedsiębiorstwa ciepłowniczego rozpoczął projekt z planem generalnym, którego ukończenie przewidziane jest na rok 2023.
  • Jednym z elementów projektu jest scalenie sieci ciepłowniczych Skanderborg i Hørning w jedną spójną sieć.
  • Gmina Skanderborg jest zaangażowana w partnerstwo klimatyczne DK2020, które dąży do przekładania celów porozumienia paryskiego na konkretne działania.

„Obecnie używamy wyłącznie biomasy produkcji lokalnej, posiadającej odpowiednie certyfikaty. W dążeniu do przyszłości będziemy kontynuować nasze wysiłki, jednak konieczne jest ograniczenie spalania i zmniejszenie naszej zależności od cen biomasy. Dlatego chcemy, aby energia geotermalna była ważnym źródłem ciepła dla naszego systemu. Energia geotermalna to ekologiczne, lokalne i stabilne cenowo źródło ogrzewania, które może być dostarczane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez 365 dni w roku”

Erling Weber Jensen,

prezes zarządu Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

to lokalna firma ciepłownicza, która została założona w 1958 roku. Prawie 11 000 członków spółdzielni korzysta z dostarczanego przez nas ciepła sieciowego, ciesząc się niskimi cenami i wysokim poziomem bezpieczeństwa dostaw. Głównym źródłem produkcji ciepła jest lokalna biomasa, przy czym nasz nacisk kładziony jest na zrównoważony rozwój.