Projekter

Projekt: Skanderborg-Hørning, Danmark

Projekt • Geotermi

Innargi har indgået aftale med det første forbrugerejede fjernvarmeselskab i Danmark, Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a, om undersøgelse af potentialet for udvikling af geotermisk energi til fjernvarme. Målet er at gøre fjernvarme i Skanderborg og Hørning endnu mere bæredygtigt og sikre lave, stabile energipriser fremover.

Kort fortalt

  • Fjernvarmeselskabets bestyrelse har igangsat projektet med en rammeplan, der skal ligge klar i løbet af 2023.
  • En del af projektet er at sammenlægge Skanderborgs og Hørnings fjernvarmenet til ét.
  • Skanderborg Kommune er medlem af klimapartnerskabet DK2020, der arbejder på at omsætte målene i Paris-aftalen til konkrete tiltag.

“I dag bruger vi kun lokalt produceret, certificeret biomasse. Og det vil vi også gøre i fremtiden, men vi er nødt til at afbrænde mindre og være mindre afhængige af prisen på biomasse. Derfor ønsker vi, at geotermisk energi bliver en vigtig kilde til vores fjernvarme. Geotermisk energi er en klimavenlig, lokal og meget prisstabil varmekilde, der kan køre døgnet rundt og året rundt.”

Erling Weber Jensen,

chairman of the board at Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

er et lokalt fjernvarmeselskab, der er grundlagt i 1958. De næsten 11.000 medlemmer af andelsselskabet forsynes med fjernvarme til lave priser og med en høj grad af forsyningssikkerhed. Varmen produceres primært ved hjælp af lokal biomasse med fokus på bæredygtighed.