Projekty

Projekt:Aarhus, Skejby

W Skejby budujemy pierwszą z planowanych siedmiu instalacji

Przygotowanie terenu w Skejby rozpoczęto we wrześniu 2023 r. Jest to wstępna faza projektu, w której przygotowujemy teren pod prace wiertnicze. Wiercenia prowadzone będą w pierwszych miesiącach 2024 roku, a następnie rozpocznie się budowa ciepłowni.
Oczekujemy, że pierwsze ciepło zostanie dostarczone mieszkańcom Aarhus w 2025 roku.

Przewidywana oś czasu dla robót

01.

Wrzesień 2023 r.

Rozpoczęcie przygotowań terenu robót.

02.

Grudzień 2023 r. - styczeń 2024 r.

Wiercenie górnego otworu.

03.

Luty - maj 2024 r.

Wykonanie dwóch odwiertów testowych

04.

Czerwiec 2024 r. - lato 2025 r.

Analiza wyników testów, korekty i budowa pierwszej elektrowni geotermalnej.

05.

jesień 2025 r.

Pierwsza dostawa ciepła z instalacji

The time to act is now

Poznaj nasz teren robót w Skejby