overlay
Newsroom

Projekt instalacji geotermalnej w Aarhus wchodzi w drugą fazę próbną 

Projekt instalacji geotermalnej w Aarhus wchodzi w drugą fazę próbną 

Informacja prasowa • 8 lutego, 2024

Zakończono wstępne odwierty próbne w porcie Aarhus, a Innargi przenosi obecnie platformę wiertniczą do Skejbyvej, gdzie zostaną przeprowadzone pozostałe próby. W Skejby faza próbna obejmuje dwa dodatkowe odwierty oraz instalację odbierającą ciepło z wody geotermalnej i przekazującą je do wody dla celów ciepłowniczych.

Obecnie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym Kredsløb Innargi opracowuje instalację geotermalną, która do 2030 r. będzie zapewniać 20% energii cieplnej mieszkańcom Aarhus. Docelowo cała instalacja będzie składać się z 17 odwiertów oraz 7 obiektów z wymiennikami ciepła i pompami ciepła odbierającymi ciepło z wody geotermalnej i przekazującymi je do sieci ciepłowniczej.

W pierwszej kolejności niezbędna jest faza próbna. Wywiercono już pierwszy otwór, a woda została wypompowana na powierzchnię. Wiertnia jest teraz przenoszona do Skejbyvej w Aarhus. Faza próbna zakończy się w 2025 roku.

Innargi wypompowało około 1500 m3 wody geotermalnej z odwiertu w porcie w Aarhus. Temperatura wody przy powierzchni wynosiła 75 stopni.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z procesu wiercenia w porcie i temperatury wody w zbiorniku, ale chcielibyśmy uzyskać wyższą produkcję wody (większe natężenie przepływu). Jest jeszcze zbyt wcześnie na wyciągnięcie wniosków, ponieważ odwiert w porcie to tylko początkowy odwiert fazy próbnej. Będziemy kontynuować naszą pracę w Skejby, gdzie planujemy również zbudować instalację z wymiennikami ciepła i pompami ciepła oraz dostarczać ciepło do Kredsløb, jako punkt kulminacyjny udanego rozruchu próbnego. Dopiero wtedy będziemy mogli określić ostateczny wygląd projektu.”

Lars Heineke

dyrektor projektu w Innargi

W fazie próbnej bada się temperaturę, natężenie przepływu i skład chemiczny wody geotermalnej. Skład chemiczny ma wpływ na to, które materiały zostaną włączone do kolejnych odwiertów, a tym samym, jak kosztowne będą one w budowie.

„Cieszę się, że pierwsze odwierty w porcie natrafiły na ciepłą wodę, dzięki czemu mamy powód do ostrożnego optymizmu. Z ekscytacją będę śledzić kolejne odwierty w Skejby, ponieważ ciepło geotermalne będzie mieć ogromne znaczenie dla Aarhus.”

Nicolaj Bang

radny ds. technologii i środowiska, gmina Aarhus

Podziękowania dla sąsiadów

Spółki Kredsløb i Innargi wspólnie przeprowadziły szereg spotkań sąsiedzkich i rozesłały biuletyny do mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia odwiertów w porcie Aarhus – a oni wykazali się dużym zrozumieniem.

„Wiercimy przez całą dobę, a miejsce prac jest oświetlone – i chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć hałas dzięki wiertnicy elektrycznej, wiemy, że prowadzone prace były zarówno widoczne, jak i słyszalne. Niemniej jednak doświadczyliśmy imponującego poziomu tolerancji, a nawet ciekawości ze strony sąsiadów. Mieliśmy bardzo niewiele skarg. Poradziliśmy sobie z nimi dzięki odpowiedniemu, bezpośredniemu dialogowi. Mieszkańcy Aarhus naprawdę popierają zieloną transformację. Chciałbym za to podziękować.”

Bjarne Munk Jensen

dyrektor generalny Kredsløb.

Kredsløb i Innargi będą kontynuować intensywny dialog z sąsiadami i spotkania informacyjne w Skejby. Ostatnio wszyscy sąsiedzi zostali zaproszeni na spotkanie informacyjne 22 stycznia.

Informacje o instalacji w Aarhus

  • Ciepłownia geotermalna w Aarhus będzie największą taką instalacją w UE
  • Przewiduje się, że energia geotermalna pokryje 20% zapotrzebowania na ogrzewanie miejskie w Aarhus
  • W Aarhus oczekujemy, że energia geotermalna zmniejszy roczną emisję CO2 o około 165 000 ton CO2 (redukcja bezpośrednich emisji biogennych i redukcja dzięki alternatywnemu wykorzystaniu biomasy)

Informacje o partnerach.

Spółka Kredsløb dostarcza energię cieplną do 330 000 osób i poddaje recyklingowi odpady z 170 000 gospodarstw domowych w gminie Aarhus. Kredsløb wyznaczył sobie za cel ułatwienie klientom i partnerom przyczynienia się do zielonej transformacji.

Spółka Innargi A/S została założona w 2017 roku przez A.P. Møller Holding i stanowi obecnie własność A.P. Møller Holding, ATP, NRGi i Sampension. Misją Innargi jest umożliwienie wykorzystania energii geotermalnej jako źródła ciepła w milionach domów dzięki wiedzy doświadczonego zespołu inżynierów, w tym geologów, inżynierów ds. zbiorników, obiektów i odwiertów, a także poprzez współpracę z ekspertami w dziedzinie ciepłownictwa miejskiego.

Przeczytaj więcej o Projekcie Aarhus

Kredsløb i Innargi zawarły 30-letnią umowę na rozwój i eksploatację ciepłowni. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2023 roku od wywiercenia pierwszego z 17 otworów, które mają dostarczyć pierwsze ciepło w 2025 roku.

Więcej informacji o postępach w realizacji projektu podano na tej stronie.

Aarhus, Denmark