Projekter

Projekt: Aarhus, Skejby

I Skejby etablerer vi det allerførste geotermiske anlæg af syv i alt

I Skejby begyndte anlægsarbejdet i september 2023. Det er her, vi gør klar til, at den store borerig kan ankomme og bore brøndene. Boringer foretages i første halvdel af 2024, hvorefter vi bygger bygningen.

Anlægget forventes at levere den første varme til aarhusianerne i 2025.

Forventet tidsplan

01.

September 2023

Anlægsarbejdet starter.

02.

December 2023 - januar 2024

Boring af øverste del af brøndene.

03.

Februar – maj 2024

Boring af to testbrønde

04.

Juni 2024 - Sommer 2025

Testresultaterne analyseres, der foretages justeringer, og det første geotermiske anlæg bygges.

05.

Efterår 2025

Varme i anlægget.

The time to act is now