overlay

Whistleblower-system

Innargi-gruppen har implementeret et whistleblower-system for at tilskynde til, at formodede brud på Innargi-politikker samt love, regler og regler, der gælder for Innargi, rapporteres til os. Formålet med whistleblower-systemet er løbende at forbedre vores organisationskultur og ledelse og reducere risikoen for fejl.

Enhver overtrædelsesrapport er vigtig og hjælper os med at forhindre økonomiske tab og skade på vores omdømme og omdømmet hos dem, der er forbundet med os. Med din hjælp kan vi sikre vores integritet og pålidelighed og dermed også vores succes.

Følgende personer kan indgive en anmeldelse:

  • Ansatte, fremtidige ansatte eller forrige ansatte i Innargi
  • Elever og/eller frivillige, der arbejder hos Innargi
  • Forretningspartnere
  • Konsulenter og rådgivere for Innargi
  • Personer der arbejder under tilsyn og ledelse af Innargis entreprenører, underleverandører og leverandører
  • Innargi Executive Management
  • Innargis bestyrelse
  • Innargis aktionærer

På whistleblowerportalen kan du finde en beskrivelse af, hvordan du indgiver en anmeldelse.

Læs mere