overlay

Polityka informowania o nieprawid-
łowościach

Grupa Innargi wdrożyła system informowania o nieprawidłowościach, aby zachęcać do zgłaszania nam podejrzeń naruszenia polityki Innargi, a także praw, zasad i przepisów mających zastosowanie do Innargi. Celem systemu informowania o nieprawidłowościach jest ciągłe doskonalenie naszej kultury organizacyjnej i ładu korporacyjnego oraz zmniejszanie ryzyka nadużyć.

Każde zgłoszenie naruszenia jest ważne i pomaga nam zapobiegać stratom ekonomicznym i szkodom dla naszej reputacji oraz reputacji osób z nami powiązanych. Z Twoją pomocą możemy zapewnić naszą uczciwość i niezawodność, a tym samym nasz sukces. Zgłoszenie mogą złożyć następujące osoby:

  • Pracownicy, przyszli pracownicy lub byli pracownicy Innargi
  • Praktykanci i/lub wolontariusze pracujący w Innargi
  • Partnerzy biznesowi
  • Konsultanci i doradcy Innargi
  • Osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców Innargi
  • Kierownictwo Innargi
  • Zarząd Innargi
  • akcjonariuszy Innargi

Na portalu dla sygnalistów znajdziesz opis, jak złożyć zgłoszenie.

Dowiedzieć się więcej