overlay
Nyheder

Geotermi-projektet i Aarhus går ind i anden testfase

Geotermi-projektet i Aarhus går ind i anden testfase

Pressemeddelelse • februar 8, 2024

Den første test-boring på Aarhus Havn er afsluttet, og Innargi flytter nu boreriggen til Skejbyvej, hvor de resterende test skal gennemføres. I Skejby omfatter testfasen yderligere to brønde og et anlæg, der kan høste varmen fra det geotermiske vand og overføre den til fjernvarmevandet.

I tæt samarbejde med forsyningsselskabet Kredsløb er Innargi ved at udvikle et geotermianlæg, der i 2030 skal levere 20 % af fjernvarmen til aarhusianerne. Ambitionen er, at det samlede anlæg kommer til at bestå af 17 brønde og 7 anlæg med varmevekslere og varmepumper, der skal høste varmen fra det geotermiske vand og overføre den til fjernvarmenettet.

Men først skal der gennemføres en testfase. Den første brønd er nu boret, der er pumpet vand til overfladen, og boreriggen er ved at blive flyttet til Skejbyvej i Aarhus. Testfasen slutter i 2025.

Innargi har pumpet cirka 1.500 m3 geotermisk vand op fra brønden på havnen i Aarhus. Vandets temperatur ved overfladen målte 75 grader.

”Vi er meget tilfredse med boreprocessen på havnen og med temperaturen i reservoiret, men kunne godt ønske os en højere vandproduktion (flowrate). Det er for tidligt at konkludere noget, for brønden på havnen er kun den første af de brønde, som testfasen indebærer. Vi fortsætter i Skejby, hvor vi også planlægger at bygge et anlæg med varmevekslere og varmepumper og levere varme til Kredsløb, som den sidste del af et succesfuldt testforløb. Først der kan vi sige mere om, hvordan det endelige design kommer til at se ud.”

Lars Heineke

Projektdirektør i Innargi.

I testfasen testes der bl.a. for temperatur, flowrate og kemisk sammensætning af det geotermiske vand. Den kemiske sammensætning har betydning for, hvilke materialer, der skal benyttes i de næste brønde og dermed hvor dyre, de bliver at bygge.

”Jeg glæder mig over, at man ved de første boringer på havnen har fundet varmt vand, så der er grund til at være forsigtig optimist. Jeg vil spændt følge de kommende boringer i Skejby, da geotermisk varme vil have enorm betydning for Aarhus.”

Nicolaj Bang

Rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Tak til naboerne

Kredsløb og Innargi har sammen afviklet en række nabomøder og udsendt nyhedsbreve til naboerne tæt på borepladsen på Aarhus Havn – og responsen har været meget forstående.

”Vi har boret døgnet rundt, og der har været lys på pladsen – og selvom vi gør, hvad vi kan med en elektrisk borerig og lydafskærmning, så ved vi godt, at man både har kunnet se og høre projektet. Men vi har oplevet en imponerende forståelse, ja mest nysgerrighed faktisk, fra naboernes side og kun haft meget få klager, som vi har kunnet håndtere med god, direkte dialog. Aarhusianerne bakker virkeligt op om den grønne omstilling. Det vil jeg meget gerne takke for.”

Bjarne Munk Jensen

Administrerende direktør for Kredsløb

Kredsløb og Innargi fortsætter den tætte nabodialog og informationsmøderne i Skejby. Senest var alle naboer inviteret til informationsmøde den 22. januar.

Om anlægget i Aarhus

  • Det geotermiske varmeanlæg i Aarhus bliver EU’s største
  • Geotermi forventes at kunne dække 20% af fjernvarmebehovet i Aarhus
  • I Aarhus forventes geotermi at reducere de årlige CO2-udledninger med ca. 165.000 tons CO2 (reduktion i biogen straksudledning og reduktion som følge af alternativ anvendelse af biomasse)

Om partnerne

Kredsløb leverer fjernvarme til 330.000 mennesker og genanvender affald for 170.000 husstande i Aarhus Kommune. Kredsløb har et erklæret mål om at gøre det nemt for kunder og samarbejdspartnere at bidrage til den grønne omstilling.

Innargi A/S blev grundlagt i 2017 af A.P. Møller Holding A/S og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP, NRGi og Sampension. Innargis mission er at bringe geotermi i spil som kilde til varme i millioner af hjem med ekspertise fra et erfarent hold af geologer, reservoir-, facilitets- og boreingeniører samt via partnerskaber med fjernvarmeeksperter.

 

Læs mere om projekt Aarhus

Kredsløb og Innargi har indgået en 30-årig aftale om udvikling og drift af anlægget. I november 2023 startede boringen af den første af i alt 17 brønde. I 2025 forventer vi at levere den første varme.

Her kan du følge projektets fremdrift.

Projekt Aarhus