Projekter

Projekt: Kiel, Tyskland

Projekt • Seismik

Innargi og Stadtwerke Kiel har indgået en aftale, om at undersøge potentialet for et geotermisk fjernvarmeprojekt i Kiel. Målet med aftalen er at få afklaret om geotermi kan bidrage til den fortsatte grønne omstilling af Kiels fjernvarmeproduktion. Byen har som mål at nå en klimaneutral varmeforsyning i 2035.

Kort fortalt

  • I Kiel forventer man at kunne hentes geotermisk vand med en temperatur på op til 76 °C fra en 2-3 kilometer dyb produktionsboring.
  • Hvis testresultaterne er positive, kan udviklingen af geotermisk opvarmning starte op i 2024.

“Dette er endnu et vigtigt skridt i retning af at gøre vores fjernvarme CO2-neutral. Vi ønsker at undersøge, om dyb geotermisk energi i fremtiden kan blive en byggesten i vores energiomstillingsprogram, ‘Kurs Klimaneutralität’.”

Dr. Jörg Teupen,

Chief of Technology and HR at Stadtwerke Kiel AG

Stadtwerke Kiel

er et forsyningsselskab, der forsyner Slesvig-Holstens hovedstad med vand, varme og strøm. Selskabet har det ambitiøse mål at være fuldstændig CO2-neutral, når det gælder fjernvarme og strømforsyning, i 2035.