overlay
Nyheder

Flensborg har undersøgt geotermiske potentiale

Flensborg har undersøgt geotermiske potentiale

Nyheder • oktober 26, 2023

Innargi har sammen med Stadtwerke Flensburg undersøgt, om Flensborgs undergrund har tilstrækkeligt potentiale til at forsyne byens fjernvarmenet med klimaneutral geotermisk energi. Innargi har i Flensborg undersøgt såkaldt muligheden for hydrotermisk geotermi, som baserer sig på varmt vand i sandstenslag i undergrunden. Undersøgelserne er nu afsluttet.

Innargi har indsamlet, analyseret og evalueret datamateriale fra Flensborgs undergrund og fjernvarmenet og resultatet foreligger hurtigere end planlagt. Det viser, at Flensborgs undergrund ikke har tilstrækkeligt potentiale til fjernvarmeproduktion baseret på geotermisk energi.

“Vi har på meget kort tid fået etableret et forbilledligt åbent og tillidsfuldt samarbejde med Flensborgs forsyningsselskab. Det har givet os mulighed for hurtigt at komme med en velfunderet vurdering. Der er ganske rigtigt varmt vand i undergrunden i Flensborg, men der er for lidt af det, og temperaturerne er for lave til, at man kan bruge det som varmekilde.”

Torben Krarup

Head of Subsurface, Innargi.

 

Der har ikke været nogen omkostninger forbundet med projektet for de kommunale forsyningsselskaber, da Innargi dækker dem fuldstændigt. Torben Krarup forklarer: “Hos Innargi er vi overbeviste om, at geotermisk energi ikke kun bør være bæredygtig som energikilde, men også økonomisk bæredygtig for husholdningerne. Derfor anbefaler vi, at Stadtwerke Flensburg forfølger andre måder at dekarbonisere varmeforsyningen på, hvilket de også er i gang med.”

Selv om undergrunden ikke har tilstrækkeligt potentiale i forhold til nutidens tekniske muligheder, vil emnet geotermi dog ikke blive lagt på hylden for altid hos det kommunale forsyningsselskab. Der er forskellige forskningsprojekter og ideer til nye geotermiske teknologier, som kunne gøre en revurdering umagen værd, når de når den rette tekniske modenhed. Stadtwerke Flensburg vil overvåge dette regelmæssigt og kontrollere, om der er noget, der passer til Flensborg.

Karsten Müller-Janßen, chef for anlægsbyggeri hos Stadtwerke Flensburg, tilføjer: “Resultatet af geotermistudiet ændrer ikke ved, at vi ønsker at gøre Stadtwerke Flensburg klimaneutralt inden 2035, som det er besluttet fra politisk hold og og beskrevet i vores transformationsplan. Vi kan nu koncentrere vores ressourcer om andre byggesten til CO2-reduktion, som fx varmepumper.”

“Innargi har undersøgt dette meget omhyggeligt, og gennem det gode samarbejde med Innargi har vi nu klarhed over, at Flensborgs ressourcer i undergrunden pt. ikke er tilstrækkelige til geotermisk energi. Men det kan se helt anderledes ud i andre regioner eller byer.”

Dr. Tom Trittin

Direktionssekretariatet, Stadtwerke Flensburg

Mere information om Stadtwerke Flensburg GmbH – klimaneutral i 2035

Som miljøbevidst energiselskab forsyner Stadtwerke Flensburg omkring 60.000 husstande i Flensborg-regionen med elektricitet, fjernvarme og drikkevand. I 2025 vil Flensborgs energiselskab have udbygget sit fibernet til hele byen. Internet, telefon og tv er en del af tilbuddet til privat- og erhvervskunder.

Virksomheden sælger elektricitet til privat- og erhvervskunder i hele landet og naturgas i Slesvig-Holsten.

682 medarbejdere, heraf 54 lærlinge, er ansat hos en af Flensborgs største arbejdsgivere og uddannelsesvirksomheder. Stadtwerke Flensburg er en af de vigtigste varmeleverandører i Tyskland. Mere end 90 % af alle indbyggere i Flensborg får deres varme fra selskabet på en klimavenlig måde via kombineret varme- og elproduktion.

Stadtwerke Flensburg er ejet 100 % af Flensborg by. Dekarbonisering og digitalisering er centrale emner for virksomheden. Stadtwerke Flensburg ønsker at blive klimaneutral i 2035, hvis alle rammebetingelser tillader det.

Mere information om Innargi A/S:

Innargi A/S bygger i øjeblikket EU’s største geotermiske anlæg i Aarhus, Danmark, med en kapacitet på 110 megawatt. Det vil forsyne 36.000 husstande, eller ca. 20% af byen, med vedvarende og emissionsfri varme.

Med ekspertisen fra et erfarent team af geologer, reservoir-, anlægs- og boreingeniører samt specialister med mange års erfaring fra fjernvarmeindustrien har Innargi den nødvendige kombination af knowhow til at kunne udnytte potentialet i geotermisk energi til at dekarbonisere varmeforsyningen.

Hvem vi er

Kontakt Innargi A/S

Stephan Ghisler-Solvang, Kommunikation og Public Affairs

Telefon: +45 61 22 93 92

E-mail: [email protected]

Kontakt