Projekter

Projekt: Storkøbenhavn, Danmark

Projekt • Geotermi

Vestforbrænding og Innargi har indgået en rammeaftale om at undersøge mulighederne for geotermi i Vestforbrændings forsyningsområde.

Kort fortalt

  • Vestforbrænding og Innargi har aftalt at undersøge mulighederne for geotermi til fjernvarme i Vestforbrændings forsyningsområde i Storkøbenhavn og realisere 30.000 boliger til grøn fjernvarme.
  • Planen vil næsten fordoble Vestforbrændings varmeleverancer og gøre netværket til et af de største i Danmark.
  • Parterne skal frem til udgangen af 2024 analysere undergrunden samt det nuværende og kommende fjernvarmenet for at kortlægge, hvor geotermi bedst kan indpasses på nettet i samspil med Vestforbrændings andre varmekilder.

”Vi får brug for meget mere grøn fjernvarme i fremtiden og her passer geotermien perfekt ind. Den umiddelbare vurdering er, at vi skal bruge op til tre geotermiske anlæg med en samlet effekt på 55 MW, men hvis prisen er konkurrencedygtig, kan vi nok indfase helt op til 100 MW geotermi.”

Steen Neuchs Vedel,

direktør i Vestforbrænding

Om de involverede parterne

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab, som servicerer godt 1 mio. borgere i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Selskabet er ejet af 19 sjællandske kommuner, som Vestforbrænding tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet.

Innargi finansierer, udvikler, bygger og driver store geotermiske varmeanlæg for fjernvarmeselskaber. Selskabet er ejet af A.P. Møller Holding A/S, ATP og NRGi.