Projekter

Projekt: Hovedstadsområdet, Danmark

Projekt • Geotermi

Innargi har indgået en rammeaftale med fjernvarmeselskaberne VEKS, CTR og HOFOR om at forsøge at skabe et gennembrud for geotermisk opvarmning i hovedstadsområdet.

Kort fortalt

  • Indledningsvist underskrev de involverede parter en hensigtserklæring om at ville arbejde aktivt og målrettet på etablering af geotermisk energi i hovedstadsområdet.
  • I første omgang forventes et potentiale på 120-240 MW, hvilket dækker den årlige opvarmning af 35.000-75.000 husstande.
  • Hvis alt går efter planen, forventes det første af flere geotermiske anlæg at være klar til fjernvarme i 2026.

“Vi håber, at vi er på vej mod et gennembrud for geotermisk energi i hovedstadsområdet. Det er der absolut behov for. Partnerskabet med Innargi tilfører nye kompetencer, og det er et godt skridt i den rigtige retning. Hvis det lykkes, er vi helt på vej mod et 100% grønt fjernvarmenet i hovedstadsområdet.”

Kamma Eilschou Holm,

CEO at CTR

Om de involverede parter

CTR:
er leverandør af bæredygtig fjernvarme i hovedstadsområdet – i kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTR har en årlig omsætning på knap 2,5 mia. kr. og har ca. 35 ansatte. Gennem distributionsselskaberne forsyner CTR ca. 250.000 husstande med fjernvarme i hovedstadsområdet.

VEKS:
leverer overskudsvarme fra store, centrale kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg til 20 lokale fjernvarmeselskaber, svarende til 170.000 familiers forbrug. Derudover er VEKS i gang med at udvide fjernvarmen i Køge til 7000 nye kunder.

HOFOR:
er Danmarks største lokale leverandør af vand, varme, bygas, fjernkøling og spildevandsomdirigering til mere end 1 million mennesker i København. Selskabet bygger desuden vindmøller og solcelleparker, der leverer energi til et grønnere Danmark. Sammen med otte kommuner skaber HOFOR bæredygtige byer med fokus på skybrudsprojekter, energioptimering og udvikling af fremtidens forsyningsløsninger. HOFOR har over 150 års erfaring, 1400 medarbejdere og en omsætning på 5 mia. kr.