Projects

Project: Sønderborg, Dania
Sønderborg, Dania

project • Geotermalne

Sønderborg Varme A/S i Innargi A/S zawarły porozumienie w sprawie zbadania możliwości utworzenia nowych geotermalnych instalacji grzewczych w Sønderborgu. Porozumienie jest częścią ambicji Sønderborg Varme, polegającej na stopniowym wycofywaniu gazu ziemnego i wykorzystaniu zasobów geotermalnych znajdujących się pod Sønderborgiem.

W skrócie

  • Umowa obejmuje 1-2 geotermalne instalacje grzewcze o mocy 17-34 MW.
  • Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ciepło może zostać dostarczone do sieci ciepłowniczej pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku.
  • W 2016 r. wizyta w Sønderborg Varme była częścią tego, co zainspirowało A. P. Moller Holding do założenia Innargi.

„Widzimy ogromny potencjał ogrzewania geotermalnego w Sønderborg i cieszymy się na możliwość rozwoju projektu we współpracy z Sønderborg Varme. W rzeczywistości spodziewamy się budowy nowych zakładów, ponieważ stosujemy inną technologię niż stary zakład – zarówno nad ziemią, jak i pod jej powierzchnią”

Samir Abboud,

CEO at Innargi

Sønderborg Varme A/S

odpowiada za wszystkie działania i operacje związane z ciepłownictwem w Sønderborg. Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest spółką zależną firmy Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a, będącej własnością konsumentów i posiadającej około 15 000 akcjonariuszy.