Projects

Project: Aarhus, Dania

project • Geotermalne

Innargi podpisało trzydziestoletnią umowę na budowę i eksploatację największej ciepłowni geotermalnej w Unii Europejskiej w Aarhus w Danii. Dostarczając cyrkularną, stałą energię podstawowego obciążenia dla sieci ciepłowniczych, Innargi proponuje zieloną i zrównoważoną alternatywę dla biomasy, węgla i gazu.

W skrócie

  • Planowana moc pobierana przez ciepłownie geotermalne w Aarhus wynosi 110 MW, co stanowi około 20% całkowitego zapotrzebowania Aarhus na ciepło z sieci ciepłowniczej.
  • Przy sprzyjających okolicznościach, planuje się zakończenie budowy kilku ciepłowni geotermalnych do 2029 roku, a ich czas eksploatacji przewiduje się na co najmniej 30 lat.
  • Przewidywania wskazują, że roczna emisja CO2 zostanie obniżona o aż 165 000 ton.

„Jestem dumny, że mogę sprawić, aby ogrzewanie dla mieszkańców Aarhus było bardziej ekologiczne. Energia geotermalna to kluczowy element naszej pracy zmierzającej do przekształcenia coraz większej ilości energii w zrównoważone systemy ogrzewania miejskiego. Energia geotermalna stanowi warunek konieczny do osiągnięcia naszego celu na rok 2030, którym jest wyeliminowanie importu surowca, takiego jak pellet drzewny.”

Bjarne Munk Jensen,

dyrektor zarządzający w AffaldVarme Aarhus.

O zaangażowanych stronach

Affaldvarme Aarhus
dostarcza ciepło dla 330 000 mieszkańców i przetwarza odpady dla 170 000 gospodarstw domowych w gminie Aarhus. Zadaniem Affaldvarme Aarhus jest niesienie klientom i partnerom biznesowym pomocy w przyczynianiu się do zielonej transformacji.