overlay
Newsroom

Zielony kamień milowy dla Danii: Wiercenie geotermalne rozpoczęte w Aarhus

Zielony kamień milowy dla Danii: Wiercenie geotermalne rozpoczęte w Aarhus

Informacja prasowa • 20 listopada, 2023

Platforma o wysokości 31 metrów służy do wiercenia na głębokość 2,5 km w głąb ziemi w celu wydobycia gorącej wody. Dziś rozpoczynają się prace wiertnicze pod największą w UE geotermalną ciepłownię miejską budowaną przez Kredsløb i Innargi w Aarhus. W ciągu najbliższych kilku miesięcy platforma wywierci pierwszy otwór, który zapewni ekologiczne ogrzewanie mieszkańcom Aarhus. Prezes zarządu Kredsløb, minister finansów Nicolai Wammen, burmistrz Jacob Bundsgaard i duńskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody jednogłośnie uznali to za kluczowy kamień milowy dla zielonej transformacji Danii podczas spotkania w porcie w Aarhus.

To spektakularny widok, który będzie witać gości odwiedzających port w Aarhus w nadchodzących miesiącach. Potężna platforma wiertnicza o mocy 6000 koni mechanicznych została sprowadzona na potrzeby wiercenia w gruncie do głębokości 2,5 km. To dobra wiadomość dla zielonej transformacji Danii.

Odwiert stanowi element budowy największej w UE geotermalnej instalacji ciepłowniczej składającej się z siedmiu podinstalacji w Aarhus. Dostawa ciepła ma się rozpocząć w 2025 roku. Po ukończeniu wszystkich podinstalacji przewiduje się, że system zapewni 20% energii cieplnej w Aarhus.

„Dzisiaj mamy ważny dzień dla Aarhus i zielonej transformacji Danii, ponieważ przechodzimy od planowania do działania. Rozpoczynamy wiercenie mające na celu zapewnienie pierwszego geotermalnego ogrzewania miejskiego w Aarhus do 2025 roku. Po ukończeniu instalacja będzie stanowić kluczowy element w zapewnieniu stabilnych i ekologicznych dostaw ciepła w przyszłości oraz wniesie znaczący wkład w osiągnięcie przez miasto celów klimatycznych w 2030 roku.”

Thomas Rand,

Prezes Zarządu, Kredsløb

„Można śmiało powiedzieć, że zapisaliśmy dzisiaj sporą kartę w zielonej historii narodowej Danii. Parlament uzgodnił niezbędne ramy regulacyjne, a teraz uruchamiamy platformę wiertniczą. Jeśli chcemy, aby zielona transformacja zakończyła się sukcesem, musimy wykorzystać wszystkie dostępne rozwiązania. Geotermia jest pod tym względem naprawdę ekscytująca. To był dobry dzień i z niecierpliwością czekam na kontynuację projektu.”

Nicolai Wammen,

minister finansów Danii

Energia geotermalna może pomóc Aarhus w osiągnięciu neutralności emisyjnej CO2 do 2030 r.

Energia geotermalna, pozyskiwanie gorącej wody z głębi ziemi, jest odnawialnym i niezawodnym źródłem energii dostępnym codziennie, przez cały rok.

Połączenie ogrzewania geotermalnego z odnawialną energią słoneczną lub wiatrową jest neutralne pod względem emisji CO2 oraz bezemisyjne.

„Aarhus ma być neutralne pod względem emisji CO2 do 2030 r., a zapewnienie ciepła obywatelom i przedsiębiorstwom ma istotne znaczenie w tym przedsięwzięciu. To fantastyczne, że stawiamy właśnie pierwszy namacalny krok w tym ambitnym zielonym projekcie.”

Jacob Bundsgaard,

Burmistrz gminy Aarhus

Pierwsza dostawa ciepła spodziewana jest do 2025 r.

Ciepłownie geotermalne w Aarhus muszą znajdować się w pobliżu istniejących stacji wymiany, które wysyłają ciepło miejskie do domów w Aarhus. Oznacza to, że w najbliższych latach wielu mieszkańców Aarhus będzie mieszkać w pobliżu któregoś odwiertu.

Chociaż instalacja geotermalna nie wytwarza hałasu ani emisji po uruchomieniu, osoby mieszkające w pobliżu mogą słyszeć hałas z wiertnicy podczas jej pracy. W nadchodzących miesiącach będzie to dotyczyć mieszkańców portu w Aarhus.

Wiertnica będzie pracować przez kilka miesięcy na pierwszym odwiercie. Po uruchomieniu wiertnica działa przez całą dobę. W projekcie zastosowano platformę elektryczną, a wokół placu budowy ustawiono ekrany akustyczne w celu ograniczenia uciążliwego hałasu.

Po zakończeniu wiercenia na Sumatravej platforma przeniesie się do Skejbyvej, aby tam wiercić otwory. Pierwsze odwierty mają również za zadanie potwierdzenie, że w warstwie przypowierzchniowej faktycznie znajduje się gorąca woda spełniająca kryteria budowy geotermalnej instalacji ciepłowniczej. Pierwszy obiekt, położony w Skejby, ma być ukończony i dostarczać ciepło mieszkańcom Aarhus w 2025 roku. Obiekt na Sumatravej ma być ukończony w 2027 roku.

„Jeśli mamy osiągnąć nasze zielone ambicje, musimy pracować nad projektami, które naprawdę mają znaczenie. Energia geotermalna jest warunkiem wstępnym osiągnięcia celu stopniowego wycofania pelletu drzewnego do 2030 r., a tym samym dalszego zielonego przeobrażenia w Aarhus. To ważny kamień milowy dla nas jako miasta. Mam również nadzieję, że ten projekt zainspiruje inne miasta, wskazując realne ścieżki działań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań grzewczych.”

Nicolaj Bang,

Radny ds. Technologii i Środowiska, Gmina Aarhus

Na drodze do bardziej zielonego ogrzewania miejskiego

Dzięki instalacji w Aarhus Kredsløb będzie mógł zmniejszyć import pelletu drzewnego o 55 000 ton rocznie. Pozwoli to zmniejszyć bezpośrednią emisję biogennego CO2 o 95 000 ton. Ponadto wykorzystanie zaoszczędzonej biomasy np. do produkcji metanolu na potrzeby transportu może zaoszczędzić dodatkowe 70 000 ton CO2, co odpowiada emisji pochodzącej z 30 000 pojazdów napędzanych benzyną.

Spółka Innargi A/S jest odpowiedzialna za budowę obiektu Aarhus dla Kredsløb. Spółka została założona w 2017 roku i stanowi obecnie własność A.P. Møller Holding, ATP i NRGi.

„Od samego początku z całego serca popieramy wykorzystanie energii geotermalnej. Nie tylko wprowadzamy nowe, wielkoskalowe odnawialne źródło energii. Opracowujemy również realną alternatywę dla spalania biomasy, która nie emituje CO2 ani nie wpływa na różnorodność biologiczną.”

Sebastian Jonshøj,

Wiceprezes, duńskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody

„Energia geotermalna ma ogromny potencjał zarówno w Danii, jak i w Europie, ponieważ stanowi ważną część odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Dania i Europa mogą zrezygnować z rosyjskiego gazu, stopniowo wycofać węgiel i jednocześnie zapewnić ekologiczną konwersję dostaw ciepła. Rozpoczęcie odwiertów w Aarhus oznacza dla nas ważny kamień milowy na drodze do wykorzystania potencjału energii geotermalnej w Danii i Europie.”

Samir Abboud,

CEO at Innargi

Informacje na temat prac wiertniczych i instalacji w Aarhus

  • Wiertnica została dostarczona w częściach na ciężarówkach i zmontowana na miejscu.
  • Zasilana elektrycznie wiertnica ma około 31 metrów wysokości i 6000 koni mechanicznych mocy.
  • Ciepłownia geotermalna Aarhus będzie największą taką instalacją w UE, zapewniając łączną moc 110 MW.
  • Pierwsze ciepło zostanie dostarczone w 2025 r., a wszystkie siedem podinstalacji zostanie ukończonych w 2030 r.
  • Przewiduje się, że energia geotermalna pokryje 20% zapotrzebowania na ogrzewanie miejskie w Aarhus.
  • W Aarhus oczekuje się, że energia geotermalna zmniejszy roczną emisję CO2 o około 165 000 ton (redukcja bezpośrednich emisji biogennych i dalsza redukcja dzięki alternatywnemu wykorzystaniu biomasy).
  • Wstępne prace wiertnicze mają na celu zweryfikowanie potencjału wód głębinowych w zakresie spełnienia kryteriów budowy geotermalnej instalacji ciepłowniczej.
Dowiedz się więcej o energii geotermalnej

Informacje o partnerach

Spółka Kredsløb dostarcza energię cieplną do 330 000 osób i poddaje recyklingowi odpady z 170 000 gospodarstw domowych w gminie Aarhus. Kredsløb wyznaczył sobie za cel ułatwienie klientom i partnerom biznesowym przyczynia się do zielonej transformacji.

Spółka Innargi została założona w 2017 roku przez A.P. Moller Holding i stanowi obecnie własność A.P. Moller Holding, ATP, NRGi i Sampension.  Misją Innargi jest dostarczanie czystego, niezawodnego ciepła miejskiego dla Europy poprzez odnawialne zasoby w postaci przypowierzchniowej energii geotermalnej.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt

Anders Rasmussen, rzecznik prasowy w Kredsløb, (+45) 2557 7809 /anrr@kredslob.dk

Louise Blaabjerg Christoffersen, kierownik ds. komunikacji w Innargi, (+45) 6025 8639 / louise.blaabjerg@innargi.com