overlay
Nyheder

Vestforbrænding og Innargi indgår aftale om geotermi i Storkøbenhavn

Vestforbrænding og Innargi indgår aftale om geotermi i Storkøbenhavn

Pressemeddelelse • august 10, 2023

Vestforbrænding og Innargi har indgået en rammeaftale om at undersøge mulighederne for geotermi i Vestforbrændings forsyningsområde. Geotermi skal om muligt yde et væsentligt bidrag til opfyldelse af Vestforbrændings Varmeplan 2030, der indebærer et af de største fjernvarmeprojekter i Danmark.

I/S Vestforbrænding og Innargi A/S har aftalt at undersøge mulighederne for geotermi til fjernvarme i Vestforbrændings forsyningsområde i Storkøbenhavn. Aftalen er en del af arbejdet med at realisere Vestforbrændings plan for, at 30.000 boliger i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal omstilles fra olie- og gasforsyning til grøn fjernvarme. Planen vil næsten fordoble Vestforbrændings varmeleverancer og gøre netværket til et af de største i Danmark.

Steen Neuchs Vedel, direktør for Vestforbrænding, tilføjer, at geotermi er en de supplerende varmekilder, som Vestforbrænding vil anvende – også overskudsvarme, udnyttelse af CO2-fangst og varmepumper indgår i den øgede fjernvarmeproduktion.

“Vi får brug for meget mere grøn fjernvarme i fremtiden og her passer geotermien perfekt ind. Den umiddelbare vurdering er, at vi skal bruge op til tre geotermiske anlæg med en samlet effekt på 55 MW, men hvis prisen er konkurrencedygtig, kan vi nok indfase helt op til 100 MW geotermi.”

Steen Neuchs Vedel

direktør i Vestforbrænding

Afklaring i starten af 2025
Parterne skal frem til udgangen af 2024 analysere undergrunden samt det nuværende og kommende fjernvarmenet for at kortlægge, hvor geotermi bedst kan indpasses på nettet i samspil med Vestforbrændings andre varmekilder.

Vi er meget glade for aftalen og vurderer, at geotermi har et betydeligt potentiale som ny vedvarende energikilde i Storkøbenhavn. De nye, energieffektive fjernvarmenet, som Vestforbrænding etablerer, betyder en meget effektiv udnyttelse af geotermien, fordi de temperaturer, undergrunden kan levere, spiller perfekt sammen med de lavere temperaturer, man anvender i moderne fjernvarmenet,” siger Samir Abboud, der er administrerende direktør for Innargi.

“We are very happy with the agreement as our initial assessments show that geothermal has a significant potential as a new renewable heat source in Greater Copenhagen. Vestforbrænding is currently establishing new, energy-efficient district heating networks, and they allow for a very efficient use of geothermal, because the temperatures that the subsurface can deliver play perfectly together with the lower temperatures used in modern district heating networks.”

Samir Abboud,

CEO at Innargi

Forsyningssikker grøn fjernvarme
Geotermisk opvarmning er en meget klimavenlig varmekilde til fjernvarme. Når pumperne i de geotermiske anlæg drives af vedvarende energi fra sol eller vind, er geotermi ikke kun CO2-neutral, men udleder heller ingen andre skadelige partikler. Og så er den geotermiske varmekilde altid til rådighed – også når solen ikke skinner og vinden ikke blæser.

Når et anlæg først er i gang, er der ingen lokal forurening, ingen støj, ingen lugtgener, hvilket gør geotermisk opvarmning til en god nabo i byområder.

 

Om geotermi

Geotermi er den varmeenergi, der stammer fra jordens indre. En til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 30-80 grader varmt geotermisk vand, som via dybe boringer kan pumpes op til overfla­den, hvor varmen overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Når varmen er overført, pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen. Afhængig af temperaturen fra undergrunden kan det være nødvendigt med en stor varmepumpe til at hæve temperaturen til det niveau, der er brug for i fjernvarmenettet.

Energipotentialet for geotermi er meget stort, men realiseringen af potentialet afhænger af forholdene i undergrunden (tilstrækkeligt flow og temperatur) og af, om der er tilgængelige arealer i nærheden af fjernvarmenettet. Herudover er det et krav i Varmeforsyningsloven, at geotermi er konkurrencedygtig med de alternativer, som fjernvarmeselskaberne råder over.

 

Om parterne
Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab, som servicerer godt 1 mio. borgere i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Selskabet er ejet af 19 sjællandske kommuner, som Vestforbrænding tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet.

Innargi finansierer, udvikler, bygger og driver store geotermiske varmeanlæg for fjernvarmeselskaber. Selskabet er ejet af A.P. Møller Holding A/S, ATP og NRGi.

Contact

Vestforbrænding:

Per Henrik Goosmann, mobile +4540387631, e-mail: pgo@vestfor.dk

Innargi:

Asbjørn Haugstrup, mobile +4526729421, e-mail: asbjorn.haugstrup@innargi.com