Projekter

Projekt:Holbæk, Danmark

project • Geotermi

Forsyningsselskabet Fors har indgået en aftale med Innargi om at undersøge muligheden for geotermisk fjernvarme i Holbæk. Holbæk er Danmarks største gasopvarmede by, og Fors har en stor opgave foran sig, da de i de kommende år skal omlægge byen fra naturgas til fjernvarme.

Kort fortalt

  • Forventningen er, at Holbæk får to parboringer, som kan levere 15-30 MW.
  • Varmen forventes leveret i forbindelse med udvidelsen af fjernvarmenettet i Holbæk. Dette vil formentlig finde sted i slutningen af 2026.
  • I øjeblikket opvarmes næsten alle husstande i Holbæk med naturgas, hvilket gør den til Danmarks største gasopvarmede by.

“Jeg er meget glad for de perspektiver, som brugen af geotermisk varme i vores kommune fører med sig. Det kan blive et godt og vigtigt supplement til den kommende udrulning af fjernvarme. Der venter os en stor omstruktureringsopgave, da hele 64% af opvarmningen i Holbæk i dag er baseret på olie eller naturgas. Geotermisk opvarmning er helt i tråd med vores ambitioner om den grønne omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder i vores varmeforsyning.”

Christina Krzyrosiak Hansen,

Mayor of Holbæk

Fors A/S

er et lokalt forsyningsselskab med ca. 200 medarbejdere, der leverer vand og fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og forvalter genbrugsstationer. I alt når Fors hver dag ud til 200.000 kunder med et eller flere af deres produkter.