Projekter

Projekt: Holbæk, Danmark

Projekt • Geotermi

Forsyningsselskabet Fors A/S og Innargi indgik i 2022 en aftale om at undersøge mulighederne for geotermi i Holbæk til brug for fjernvarme. Her står Fors A/S nemlig over for en stor opgave med at konvertere hele byen fra naturgas til fjernvarme. Til parternes glæde har undergrunden vist sig at være oplagt til geotermi, så der er basis for at udnytte undergrunden i fremtiden. Men lige nu er kundegrundlaget for fjernvarme endnu ikke etableret, fordi konverteringsprojektet er i opstartsfasen. Derfor kan Fors A/S på nuværende tidspunkt ikke gå videre med geotermi som opvarmningsform.

”Fjernvarme er uden tvivl den bedste løsning, hvis man vil have grøn og prisstabil varme i fremtiden. Alle andre løsninger indebærer, at man bliver bundet til én energikilde, der pludseligt kan stige i pris, som vi har set det med gassen. Derfor håber og tror jeg, at mange Holbæk-borgere vil bakke op om fjernvarmeudrulningen, og sker det, så ved vi altså nu, at vi kan udnytte Holbæks meget fine undergrund til grøn varmeproduktion,”

Mathias Schou Gammelgaard,

der har ledet projektet for Innargi.

“Geotermi vil forventeligt kunne levere grøn, prisstabil varme, når vi har fået etableret et stort fjernvarmenet med et fast kundegrundlag. Det nye fjernvarmenet, vi planlægger i Holbæk, vil kunne udnytte undergrundsvarmen helt optimalt, fordi temperaturen i undergrunden ligger tæt på den, vi skal bruge i fjernvarmenettet. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at geotermi på sigt kan være en væsentlig del af løsningen, hvis vi ender med et stort fjernvarmenet i Holbæk,” siger Camilla Hay, der er teamleder hos Fors A/S.

Både Fors A/S og Innargi er meget positive omkring samarbejdet og det store potentiale i geotermi. Derfor har begge parter aftalt at tage samarbejdet op, når Holbæk by er forsynet med fjernvarme. Geotermi er nemlig grøn, prisstabil og forsyningssikker opvarmningsform.