Projekter

Projekt:Flensborg, Tyskland

project • Geotermi

project • Seismik

Innargi og Stadtwerke Flensburg har indgået en aftale, om at undersøge potentialet for et geotermisk fjernvarmeprojekt i Flensborg. Målet med aftalen er at få afklaret om geotermi kan bidrage til den fortsatte grønne omstilling af Flensborgs fjernvarmeproduktion. Byen har som mål at nå en klimaneutral varmeforsyning i 2035.

Kort fortalt

  • I løbet af det næste år bliver potentialet for geotermi i Flensborg afklaret og evalueret.
  • Hvis resultaterne viser sig at være positive, står der ikke noget i vejen for, at der kan udvikles, bygges og tages et geotermisk fjernvarmeanlæg i brug.

”I bedste fald vil geotermien kunne dække op til 25 % af Flensborgs fjernvarmebehov. Det vil i givet fald være et kæmpe skridt i retning af klimaneutralitet, for geotermien passer fint ind i vores planlagte havvandsvarmepumper, som skal bruges i stor skala”

Karsten Müller-Janßen

chef for Anlæg og Projekter i Stadtwerke Flensburg AG

Stadtwerke Flensburg
forsyner byen Flensborg med vand, varme og strøm. Selskabets ambitiøse mål er, at levere klimaneutral fjernvarme og strøm allerede i 2035.