Projekter

Projekt: Aarhus, Sumatravej

På havnen i Aarhus etablerer vi et af i alt syv geotermiske anlæg

På Havnen begyndte anlægsarbejdet i april 2023. I september ankom en vandbrøndborer for at bore den øverste del af den allerførste brønd. I november 2023 lød startskuddet til boringen af den allerførste brønd i Aarhus-projektet.

Anlægget på havnen forventes at stå færdigt i 2027.

Forventet tidsplan

01.

April 2023

Anlægsarbejdet starter.

02.

September 2023

Vandbrøndboreren arbejder og borer de første cirka 250 meter af brønden.

03.

November 2023

Boring af brønd 1.

04.

Vinter 2025

Boring af brønd 2 og 3.

05.

Februar 2026

Byggeriet af anlægget begynder.

06.

2027

Den første varme forventes leveret fra anlægget.

Drone image of geothermal drilling site, Aarhus Harbour