Renere og grønnere liv

I takt med at kloden bliver varmere, bliver det mere og mere presserende at gentænke måden, vi opvarmer vores bygninger på. Innargi vil anvende geotermi til at opvarme millioner af hjem uden at efterlade aftryk på vores planet.

Vi kan alle lave små ændringer i vores hverdag for at passe bedre på vores natur og miljø. Men det, klimaet virkelig har brug for, er forandring i stor skala. Sol og vind har allerede forandret måden, vi producerer energi på. Det, de teknologier har gjort for elektricitet, kan geotermi gøre for varme.

Innargi har kompetencerne til at gøre det til virkelighed. Med vores samlede ekspertise fra et erfarent hold af geologer, reservoir-, facilitets- og boreingeniører samt fra partnerskaber med fjernvarmeeksperter har vi nu en unik mulighed for at virkeliggøre ambitiøse planer og skabe grundlæggende forandring.

Innargi er ejet af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi.

Læs mere på apmoller.com

Vi leverer varmt vand ved havelågen

Vi har udviklet en forretningsmodel, som betyder, at vi tager både ansvaret og risikoen i alle projektets faser. Fra de første prøveboringer til det opvarmede fjernvarmevand leveres til fjernvarmeselskabet. På den måde får hverken fjernvarmeselskaberne eller forbrugerne uforudsete udgifter, hvis noget ikke går som planlagt.

5 - 6 ÅR
30 ÅR
30 ÅR

Projektudvikling

I den første fase udvikler vi en skræddersyet løsning til den pågældende by, ansøger om undergrundslicens og færdiggør varmeleverancekontrakten.

30 ÅR

Efterforskning

I den anden fase indhenter vi tilladelser fra myndighederne og borer efterforskningsbrønde med henblik på at undersøge undergrunden, evaluere resultaterne og sende underleverancer i udbud.

30 ÅR

Anlægsfase

I den tredje fase designer og anlægger vi de geotermiske anlæg med tilhørende brønde.

30 ÅR

Drift & vedligehold

I den fjerde fase går vi over til teknisk drift. Det betyder, at vi overvåger og vedligeholder brønde og pumper, beskytter reservoirerne og sikrer leverance af fuld varmeeffekt.

Vores team har mange års erfaring med planlægning, eksekvering og drift af komplekse projekter i undergrunden

Samir Abboud

Samir Abboud er uddannet advokat og har mere end 20 års erfaring fra Maersk Oil og Maersk Drilling i forskellige juridiske, kommercielle og ledelsesmæssige stillinger. Samir kom til Innargi som administrerende direktør i 2018.

samir.abboud@innargi.com

Asbjørn Haugstrup

Asbjørn Haugstrup har mere end 20 års erfaring med public affairs og kommunikation. Før han kom til Innargi, var Asbjørn administrerende direktør for kommunikationsbureauet Radius CPH i seks år. Han har desuden været politisk rådgiver for den danske udenrigsminister, den danske økonomi- og indenrigsminister og den danske klima-, energi- og forsyningsminister. Asbjørn er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

asbjorn.haugstrup@innargi.com

Hildigunnur Thorsteinsson

Hildigunnur Thorsteinsson er en islandsk og amerikansk statsborger, der kommer fra en succesfuld karriere som administrerende direktør for forskning og innovation inden for geotermisk energi og vedvarende energi i Reykjavik Energy, hvis datterselskaber ejer og driver geotermiske kraft- og varmeanlæg, der betjener over 70 % af Islands befolkning. Tidligere arbejdede hun ved det amerikanske energiministeriums geotermiske teknologikontor, hvor hun overvågede en bred portefølje af geotermiske forskningsprojekter. Hidda har stor erfaring med styring af geotermiske projekter, innovation og forskning, sammen med en solid teoretisk baggrund, herunder hendes Master of Science fra Massachusetts Institute of Technology.

hidda.thorsteinsson@innargi.com

Lars Petersen

Lars Petersen er reservoiringeniør med mere end 20 års erfaring i virksomheders efterforsknings- og feltudviklingsfunktioner i energiindustrien. Lars kom til Innargi i 2019 og driver screeningen af geotermiske muligheder med fokus på at integrere de underjordiske og kommercielle aspekter. Med en cand.merc. i Kemiteknik fra Danmarks Tekniske Universitet er Lars ekspert i produktionsoptimering, undergrundsteknik og efterforskning, design og evaluering af brønde.

lars.petersen@innargi.com

Michael Harboe-Jørgensen

Michael bringer 15 års erfaring med sig fra A.P. Møller Gruppen, hvor han arbejdede i forskellige lederpositioner indenfor corporate strategy, M&A og investor relationer. Før dette, arbejdede han som research analyst hos Danske Bank i København. Hans seneste rolle før han startede hos Innargi var som Vice President, Investor Relations, and Financial Planning & Analysis hos Mærsk drilling. Michael har en kandidatgrad i Økonomi fra københavns universitet og en kandidatgrad i Econometrics and Mathematical Economics fra London School of Economics.

michael.harboe-jorgensen@innargi.com

Philip Michael Gosney

Philip har 15 års erfaring fra at arbejde i A.P. Møller Gruppen i kommercielle og juridiske seniorpositioner indenfor energiindustrien. Han har arbejdet på komplekse bore- og flydeproduktionsprojekter verden over sammen med M&A projekter. Før dette arbejdede han i en privat praksis som procesadvokat for Linklaters i London. Før han startede i Innargi var hans sidste rolle som Vice President, Commercial hos Mærsk Drilling, hvor han etablerede dedikerede kontraktforhandlinger, tilbudsgivning, markedsføring og produktstyringsfunktioner. Philip har en kandidatgrad i Jura fra Oxford University.

philip.gosney@innargi.com

Søren Christian Børsmose

Søren Christian Børsmose har mere end 25 års international erfaring fra konsulent- og driftsvirksomheder, herunder alle faser af projektudvikling og eksekvering. Som projektdirektør i Innargi er Søren ansvarlig for vores projektudførelse, herunder at accelerere processen med at bygge EUs største geotermiske anlæg i Aarhus. Søren er Chartered Engineer (CEng), Fellow of Institute of Chemical Engineers (IChemE) og certificeret Project Management Professional (PMP).

soren.borsmose@innargi.com

Anja Nielsen

Anja Nielsen er Senior Executive Advisor, og kan sikre den bedste konsultation til og sparring med topledelsen og hjælpe organisationen med at udføre sine aktiviteter. Hun har fået sin omfattende erfaring gennem forskellige virksomhedsroller i A.P. Møller – Mærsks hovedkontor samt de danske myndigheder og Københavns Universitet. Anja har en stærk uddannelsesbaggrund med tre kandidatgrader i International Politik fra University of London, Political Science og East Asian Area Studies fra Aarhus Universitet. Derudover er hun i øjeblikket medlem af Aarhus Universitets team af censorer i international politik, som hun tidligere har været deltidslektor i.

anja.nielsen@innargi.com

Clara Møhl Schack

Clara har arbejdet i A.P Møller Gruppen i adskillige strategiske HR-positioner indenfor energi, transport og logistik i København og London. Hun har erfaring med at oversætte forretningsmål til menneskelige strategier med fokus på talentudvikling på erhvervsniveau såvel som frontlinjen. Før hun startede hos Innargi arbejdede Clara for Maersk Drilling som Senior HR business partner for tekniske og støttefunktioner, hvor hun muliggjorde storstilede transformationer og ændringer. Clara har en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet og er en ekstern foredragsholder om Human Ressource Management hos Said Business School, Oxford University.

clara.mohl.schack@innargi.com

Anne Angaard Nord

Anne Angaard Nord er registreret i det danske Advokatsamfund og har en cand.jur. fra Københavns Universitet. Før hun kom til Innargi, arbejdede hun i private advokatfirmaer i 15 år som betroet rådgiver for nationale og internationale klienter. I løbet af sin karriere har Anne specialiseret sig i en række juridiske områder, herunder upstream-energi, handelsret, M&A, selskabsret og kapitalmarkeder.

anne.nord@innargi.com

Alexander Richter

Alexander Richter har stor erfaring inden for geotermisk og vedvarende energi. Gennem det meste af sin karriere har Alexander haft fokus på geotermisk energi, først fra bankverdenen, derefter medier, rådgivning, marketing og forretningsudvikling i en lang række internationale aktører inden for geotermisk energi. Ud over dette er han også grundlægger af og redaktør for ThinkGeoEnergy.com, den førende platform for nyheder om geotermisk energi. Alexander er uddannet jurist fra University of Konstanz i Tyskland og har en Master of Electronic Commerce fra Dalhousie University i Canada. Alexander er bestyrelsesmedlem i International Geothermal Association og Director-at-Large i bestyrelsen for Canadian Geothermal Energy Association.

alexander.richter@innargi.com

Denis Gelman-Riis

Denis Gelman-Riis har mere end 15 års erfaring fra store globale organisationer i forskellige korporative roller. Denis har boet og arbejdet i København, Aberdeen og Houston i energisektoren og medicinalindustrien. Inden han kom til Innargi, arbejdede Denis som Director of Cost Optimisation på IPO Preparedeness kontoret hos LEO Pharma, hvor han ledede arbejdet med at optimere det globale omkostningsfodaftryk. Denis har en kandidatgrad i Business Studies and Communications fra Roskilde Universitet.

denis.gelman-riis@Innargi.com

Erik Roesen Larsen

Erik dimitterede fra Hærens Officersskole i 1998 og gjorde tjeneste i det Danske militær indtil 2007, hvor han startede hos Mærsk Linjen som Learning Leader. Herfra rykkede han videre til Group HR i A.P. Møller – Mærsk, hvor han arbejdede med lederudvikling og learning governance. I 2010 blev Erik udnævnt som Head of Learning and Training i Mærsk Drilling, hvor han arbejdede i forskellige HR-positioner. I foråret 2018 blev han forfremmet til Head of HSSEQ i Mærsk Drilling med opgaven om at udvikle og implementere en ny tilgang til sikkerhed, hvilket blev rullet ud i løbet af 2018 og 2019.

Erik.Roesen.Larsen@Innargi.com

Harikishan Mandalapu

Harikishan Mandalapu har 14 års erfaring med fokus på corporate finance og evaluering af kapitaltunge projekter inden for energi og vedvarende energi. Før han kom til Innargi i 2018, arbejdede Hari som virksomhedsøkonom og reserveanalytiker hos Maersk Oil, hvor han første økonomi for USA, Brasilien og Kurdistans forretningsenheder og corporate M&A-aktiviteter. Han har tidligere arbejdet Business Process Manager i Maersk Line med projektlederansvar for forskellige strategiske projekter inden for Operations området. Harikishan har en MSc i Mechanical Engineering fra Blekinge Institute of Technology, Sverige.

harikishan.mandalapu@innargi.com

Martin Kaster

Martin Kaster er ingeniør med 22 års erfaring i brøndservice, completions, interventionsteknologi og konceptudvikling. Martin har som ledende anlægsingeniør de seneste 5 år været en del af Innargi-teamet, der er ved at udvikle et storstilet jordvarmeprojekt i Aarhus. I forbindelse med dette arbejde har Martin udviklet det modulopbyggede anlægskoncept til de geotermiske anlæg, der er planlagt implementeret i Aarhus.

martin.kaster@innargi.com

Niels Peter Øgelund

Niels Peter Øgelund har mere end 35 års erfaring inden for boreindustrien, primært for Maersk Oil and Gas A/S. Han startede offshore Danmark i 1986, hvor han arbejdede på forskellige offshore borerigge i cirka 9 år i egenskab af Drilling Supervisor. Han steg i graderne og fra 2000 var han chef for boring i Maersk Oil Qatar og senere chef for boring og brøndtjenester i Danmark indtil 2014. I sin sidste stilling i Maersk Oil var Niels chef for boreoperationer Global. Niels har særlig erfaring med boreledelse, horisontale brønde, præstationsforbedringer og brøndkontrol. Niels har siddet i bestyrelsen for IWCF.

nielspeter.ogelund@innargi.com

Mathias Schou Gammelgaard

Mathias Schou Gammelgaard har mere end 20 års erfaring inden for strategi, forretnings- og projektudvikling, forhandling og interessestyring i energi- og forsyningssektoren. Før han kom til Innargi, var Mathias Porteføljechef i Kredsløb og har i flere år arbejdet med den strategiske udvikling af næste generation af grøn fjernvarme. Mathias fungerede også som Kredsløbs chefforhandler og projektdirektør, da Kredsløb og Innargi indgik i Danmarks første aftale om geotermisk fjernvarme i stor skala. Mathias er certificeret projektleder og uddannet inden for Teknologi og Planlægning fra Roskilde Universitet.

mathias.gammelgaard@innargi.com

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang har arbejdet mere end 20 år indenfor kommunikation og journalisme. I de sidste 7 år før han startede hos Innargi arbejdede han som afdelingschef i presse og eksterne relationer hos ATP – Danmarks lovfæstede pensionsfond og et af Europas største institutionelle investorer. Før dette var Stephan pressechef for Nordea i Danmark. Han har haft adskillige positioner hos TV2 Danmark både som handelsredaktør og reporter. Stephan har en bachelorgrad i Journalistik fra Syddansk Universitet samt en bachelorgrad i Tysk Sprog og Geografi (Deutsche Sprachraum Studien) fra Roskilde Universitet.

stephan.ghisler-solvang@Innargi.com

Søren Berg Lorenzen

Søren Berg Lorenzen har mere end 20 års erfaring med fjernvarme, både som rådgiver, som leder i et førende dansk fjernvarmeselskab, og som afdelingschef i Dansk Fjernvarme. Derudover har Søren mere end 10 års erfaring med geotermisk energi, heraf 5 år som administrerende direktør i et internt konsulentfirma, som er ejet af og leverer ydelser til en række danske fjernvarmeselskaber. Søren blev desuden udpeget som formand for det nationale ekspertudvalg for geotermisk energi i Danmark for en periode på 3 år. Søren er uddannet cand.merc. i ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.

soren.berg.lorenzen@innargi.com

Hans Christian Mathias Krarup

Hans Christian Krarup har mere end 20 års erfaring med HSSE-management og ingeniørprojekter i Europa, Afrika, Asien, Mellemøsten og Nordamerika. Han har specialistkompetencer fra energi-, anlægs- og miljøteknik, minedrift og forsyningssektoren. Hans Christian har en teknisk baggrund inden for miljø- og anlægsteknik.

hans.christian.krarup@Innargi.com

Kim Rolin

Kim har mere end 28 års erfaring inden for energibranchen, fra at være entrepriseleder i entreprenørbranchen til at være ansat hos Rambøll. Han har arbejdet som projektleder for alle de største fjernvarmeselskaber i Danmark, og før han startede hos Innargi, har han de seneste 4 år arbejdet som EPC – projektleder på etablering af fjernvarmecentraler (nybygning og udvidelser af eks. varmecentral). Kim er rørstatiker og har udarbejdet rørspecs og designmanualer til brug ved CE mærkning. Han har mange års erfaring som ansvarlig for de statiske beregninger af rør og stålkonstruktioner på varmecentraler, pumpestationer, vekslerstationer samt fjernvarmetransmissionsledninger og distributionsnet. Derudover har han fra 2003 til 2018 deltaget i europæisk norm og standardiseringsarbejde som ekspertmedlem af TC107 og Dansk standard S-190 (Præisolerede fjernvarmeledninger i jord). Kim er uddannet Akademiingeniør – bygningsretning fra 1994.

Kim.Rolin@innargi.com

Niko van der Post

Niko van der Post kom til Innargi i 2018 som reservoir- og produktionsingeniør efter at have arbejdet mere end 20 år i olieindustrien i roller lige fra laboratoriebaseret forsker i Holland, reservoiringeniør i Mellemøsten og Sibirien til CCS-studieleder i Danmark. Hans ansvarsområder i Innargi omfatter produktionsforudsigelse, korrosions- og skalaforebyggelse, dublet performance af nye forretningsudviklinger og termisk reservoir simulation. Niko har en PhD i fysik fra Leiden Universitet og bor i Holland.

niko.vanderpost@innargi.com

Christoffer Mouritzen

Christoffer Mouritzen has broad experience in Upstream Oil & Gas and Renewables having worked the full technical value chain from exploration to development to operations, which adds value when seeking cross disciplinary engagement. He has international experience from working and living in different countries incl. Russia, USA, Denmark, Kazakhstan, and the UK. His current focus areas are seismic mapping, building geological models, and well planning for Innargi’s various project opportunities in Denmark.

christoffer.mouritzen@innargi.com

Helen Cromie

Helen startede hos Innargi som geoscientist i 2022. Før dette brugte hun tæt på 15 år i olieindustrien, hvor hun startede karrieren i små efterforskningsvirksomheder i Skotland efterfulgt af 11 år hos Mærsk Oil og senere Total. Helen har arbejdet på global scala gennem hele upstream værdikæden, fra brøndoperationer til områdevurdering og udvikling til efterforskning. Mere nyligt har Helen også arbejdet for Ørsted som kommerciel analytiker for offshore vindoperationer. Hun har en BSc in Geology & Physical Geography fra University of Edinburgh og en MSc in Integrated Petroleum Geoscience fra University of Aberdeen.

helen.cromie@innargi.com

Lea Holstein

Lea Holstein har en bachelorgrad i geologi fra Københavns Universitet, en Master of Science fra University College London og har tilføjet en eMBA i Management of Technology and Innovation fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i 2016. Hun har arbejdet som geolog i Maersk Oil i drift, efterforskning og i en koncernfunktion i Teknologi og Innovation siden 2003. Inden da havde hun en projektansættelse hos GEUS (Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelse). Lea har arbejdet med geotermi hos Innargi siden stiftelsen i 2017. Hun er begejstret for muligheden for at bruge sine kompetencer og erfaring som geolog samt MBA-værktøjskassen med det formål at implementere mere klimavenlige måder at opvarme vores hjem på.

lea.holstein@innargi.com

Morten Hansen

Morten Hansen har mere end 25 års erfaring med projekt- og produktionsoptimering inden for forskellige brancher, herunder varmeveksling og varmetransport. Morten har gennem alle sine roller været ansvarlig for implementering af LEAN for at optimere produktionen. De seneste 10 år har Morten arbejdet med olie & gas i Nordsøen, både som projektleder og projektserviceleder på større projekter for Maersk Oil & Gas. Morten kom til Innargi i 2022 som Project Service Lead, hvor han er ansvarlig for udviklingen af Innargi’s projektledelsessystem.

morten.hansen@Innargi.com

Kristian Binzer Rasmussen

Kristian Binzer Rasmussen har 20 års international erfaring inden for brønde, boring og teknisk ledelse i Europa, Afrika, Amerika, Mellemøsten og Asien. Kristian har haft stillinger som boreinspektør i Maersk Oil & Gas, borekonsulentroller og teknisk driftschef i biotekindustrien inden for forsyning og vedligeholdelse. Kristian er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet.

kristian.binzer.rasmussen@innargi.com

Jesper Royberg

Vores bestyrelsesmedlemmer har dybe kompetencer inden for geotermi, finansiering, energitransformation og regulering

Claus V. Hemmingsen

Claus V. Hemmingsen er en erfaren administrerende direktør og bestyrelsesformand med omfattende direktions- og bestyrelseserfaring fra energi og energiservice. Han er tidligere administrerende direktør for Maersk Energy og Maersk Drilling. Claus er desuden formand for DFDS, Maersk Drilling og HusCompaniet og bestyrelsesmedlem i blandt andet Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Global Maritime Forum Foundation.

info@innargi.com

Anders Eldrup

Anders Eldrup er en erfaren administrerende direktør, der har ledet omstillingen af DONG Energy fra olie & gas til vedvarende energi. Han er tidligere fast sekretær for finansministeriet. Anders er desuden formand for Kommissionen for Grøn Omstilling, Danmarks Grønne Investeringsfond og LORC. Derudover er han næstformand i Tænketanken CONCITO og bestyrelsesmedlem i Nordlys Energi. Han er også seniorrådgiver for blandt andet Copenhagen Infrastructure Partners.

info@innargi.com

Dr. Edda Sif Pind Aradóttir

Dr. Edda Sif Pind Aradóttir er administrerende direktør for Carbfix, en førende virksomhed inden for kulstofopsamling og -lagring. Hun er tidligere chef for innovation og strategisk planlægning hos Reykjavik Energy med en MSc i teoretisk kemi og en ph.d. i Reservoir Engineering. Edda er også formand for Iceland New Energy og bestyrelsesmedlem i GEORG (Geothermal Research Cluster) og Ljósleiðarinn.

info@innargi.com

Pernille Erenbjerg

Pernille Erenbjerg er en erfaren administrerende direktør og finansdirektør med omfattende direktions- og bestyrelseserfaring fra blue-chip virksomheder i Danmark inkl. tidligere administrerende direktør og finansdirektør i TDC Group. Hun er næstformand i Genmab og bestyrelsesformand for Nordic Entertainment Group. Derudover er Pernille bestyrelsesmedlem i RTL Group, tidligere bestyrelsesmedlem og medlem af revisionsudvalget i Nordea og næstformand for DFDS’ bestyrelse.

info@innargi.com

Third Party Compliance Code

Læs mere

Innargi A/S
Lyngby Hovedgade 85
2800 Kgs. Lyngby

Generelle henvendelser

+45 32 26 88 00

info@innargi.com

Administration

Annette Henriksen, Sekretær

annette.henriksen@innargi.com

Presse

Asbjørn Haugstrup

+45 26 72 94 21

asbjorn.haugstrup@innargi.com