overlay
Nyheder

Fjernvarme Horsens og Innargi undersøger mulighederne for geotermi

Fjernvarme Horsens og Innargi undersøger mulighederne for geotermi

Pressemeddelelse • november 15, 2023

Fjernvarme Horsens A/S og Innargi A/S har indgået aftale om at undersøge mulighederne for at etablere geotermi til fjernvarme. Fjernvarme Horsens har brug for varmen til den voksende kreds af kunder, og Innargi har en forventning om, at undergrunden under Horsens tilbyder gode muligheder for at etablere geotermi.

Fjernvarme Horsens har på ti år tredoblet sit kundegrundlag. På baggrund af et byrådsønske om at reducere byens CO2-aftryk ved at konvertere gaskunder til fjernvarme, er antallet af fjernvarmetilslutninger vokset fra 8.200 til over 22.000 – og flere er på vej.

”Vi har brug for mere grøn fjernvarme i Horsens i fremtiden, når vi får endnu flere nye kunder. Det er vigtigt at kunne trække på forskellige varmekilder, så vi fortsat kan tilbyde kunderne en stabil varmeforsyning og attraktive priser. Her er geotermi en interessant mulighed, hvis prisen er rigtig.”

Lars Goldschmidt

Formand for Fjernvarme Horsens A/S

Afklaring i løbet af et års tid

Nu går Fjernvarme Horsens og Innargi sammen i gang med at undersøge potentialet. Innargi skal gennemføre grundigere vurderinger af undergrunden, og sammen skal partnerne beregne, hvordan fjernvarmeforbrugerne i Horsens kan få mest muligt ud af geotermi i samspil med de andre varmekilder, som fjernvarmeselskabet råder over. Når undersøgelserne er afsluttet, kan partnerne vurdere om geotermi er den rigtige løsning for Horsens.

Parternes ambition er at få undersøgelser og regnearbejde gjort færdigt i løbet af 2024.

”De geologiske data, vi allerede har kigget på, tyder på, at undergrunden under Horsens er velegnet til geotermi. Samtidig hænger projektet geografisk sammen med vores store projekt i Aarhus, og det projekt vi udvikler sammen med fjernvarmeselskabet i Skanderborg. Derfor håber jeg, at vi i fællesskab kan udvikle et attraktivt projekt til fjernvarmeforbrugerne i Horsens.”

Samir Abboud

CEO for Innargi

Forsyningssikker grøn fjernvarme

Geotermisk opvarmning er en meget klimavenlig varmekilde til fjernvarme. Når pumperne i de geotermiske anlæg drives af vedvarende energi fra sol eller vind, er geotermi ikke kun CO2-neutral – det udleder heller ingen andre skadelige partikler. Og så er den geotermiske varmekilde altid til rådighed – også når solen ikke skinner og vinden ikke blæser.

Læs mere

Yderligere oplysninger:

Kontakt Fjernvarme Horsens

Christian Niederbockstruck

Mobil 20 99 25 36; E-mail: chn@fjho.dk

Kontakt Innargi

Asbjørn Haugstrup

Head of External Relations

Mobil 26 72 94 21; E-mail haugstrup@innargi.com

Om parterne

Fjernvarme Horsens A/S forsyner store dele af Horsens og omegn med stabil, grøn og prisvenlig fjernvarme og udgør en væsentlig faktor i Horsens’ grønne omstilling. Fjernvarme Horsens prioriterer forsyningssikkerhed og stabile priser og har derfor opbygget en divers produktionsportefølje. Heri indgår affaldsenergi, biomasse, el i form af varmepumper og elkedler, overskudsvarme fra lokalområdet og naturgas. Intentionen er, at den producerede fjernvarme konstant skal blive grønnere, hvilket understøttes af det aktuelle projekt. Selskabet er ejet af flere end 22.000 andelshavere, hvoraf størstedelen er kommet til i de senere år som led i et af danmarkshistoriens største konverteringsprojekter.

Innargi finansierer, udvikler, bygger og driver store geotermiske varmeanlæg for fjernvarmeselskaber. Selskabet er ejet af A.P. Møller Holding A/S, ATP og NRGi.

Om geotermi

Geotermi er den varmeenergi, der kommer fra jordens indre. En til tre kilometer nede i Danmarks undergrund er der mange steder 30-80 grader varmt geotermisk vand, som via dybe boringer kan pumpes op til overfla­den, hvor varmen overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Når varmen er overført, pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen. Afhængig af temperaturen fra undergrunden kan det være nødvendigt med store varmepumper til at hæve temperaturen til det niveau, der er brug for i fjernvarmenettet.

Potentialet for geotermi til fjernvarme er i Danmark meget stort, men realiseringen af potentialet afhænger af de lokale forhold i undergrunden (tilstrækkeligt flow og temperatur) og af, om der er tilgængelige arealer i nærheden af fjernvarmenettet. Herudover er det et krav i Varmeforsyningsloven, at geotermi er konkurrencedygtig med de alternativer, som fjernvarmeselskaberne råder over.